گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  CHFI

  0 تومان

  تحلیل و بازرسی  جرایم و حملات رایانه ای

  متدها وروش های واقعی استفاده شده  توسط هکرها و ردیابی و پیگیری هکر، ببرسی و  ردیابی نحوه نفوذ هکر  به شبکه و تجهیزات ،آموزش بالا بردن سطح امنیت  شبکه ها و سرویس دهنده ها و آموزش نحوه طراحی وپیاده سازی یک سیاست امنیتی مناسب در شبکه.

   اهداف دوره:

  •         شناخت  قوانین و مقررات در حوزه  جرایم رایانه ای

  •         شناخت نحوه   و مراحل اثبات جرم در حملات رخ داده

  •         شناخت  روش های آنالیز گزارشات امنیتی

  •         شناخت روش های اکتشاف و بررسی جرایم رخ داده

  تحلیل و بازرسی  جرایم و حملات رایانه ای

  متدها وروش های واقعی استفاده شده  توسط هکرها و ردیابی و پیگیری هکر، ببرسی و  ردیابی نحوه نفوذ هکر  به شبکه و تجهیزات ،آموزش بالا بردن سطح امنیت  شبکه ها و سرویس دهنده ها و آموزش نحوه طراحی وپیاده سازی یک سیاست امنیتی مناسب در شبکه.

   اهداف دوره:

  •         شناخت  قوانین و مقررات در حوزه  جرایم رایانه ای

  •         شناخت نحوه   و مراحل اثبات جرم در حملات رخ داده

  •         شناخت  روش های آنالیز گزارشات امنیتی

  •         شناخت روش های اکتشاف و بررسی جرایم رخ داده

  مشخصات محصول
  پیشنیاز

   

   

  CEH

   

   

   

   

  سرفصل دوره

  Computer Forensics in Today's World

  Computer Forensics Investigation Process

  Searching and Seizing Computers

  Digital Evidence

  First Responder Procedures

  Computer Forensics Lab

  Understanding Hard

  Windows Forensics

  Data Acquisition and Duplications

  Recovering Deleted Files and Deleted Partitions

  Forensics Investigation using Access Data FTK

  Forensics Investigation Using EnCase

  Steganography and Image File Forensics

  Application Password Crackers

  Log Capturing and Event Correlation

  Network Forensics, Investigating Logs and Investigating Network Traffic

  Investigating Wireless Attacks

  Investigating Web Attacks

  Tracking Emails and Investigating Email Crimes

  Mobile Forensics

  Investigative Reports

  Becoming an Expert Witness