گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  CIH

  تماس برای قیمت
  فروشنده: EC-Council

   دوره آموزشی با عنوان مدیریت بحران طراحی شده است که در آن  آموزش مهارت های اساسی و حرفه ای را برای رسیدگی و پاسخگویی به حوادث امنیتی مبتنی بر کامپیوتر در یک سیستم اطلاعاتی داده می شود.

   اصول و تکنیک های مختلف در زمینه  شناسایی و پاسخگویی  به بحران فعلی و  تهدیدات و حوادث امنیتی مختلف از جمله حوادث امنیتی شبکه، کد های مخرب و تهدید حمله خودی وجود  دارد، که  در پایان دوره  دانشپذیر  یاد می گیرد که چگونه مسئولیت رسیدگی به انواع مختلفی از حوادث به عهده گیرد و با  روش های ارزیابی ریسک، و قوانین مختلف و سیاست مربوطه، بحرانهای بوجود آمده را مدیریت کنند. علاوه بر این، دانشپذیر در مورد پزشکی قانونی کامپیوتر و نقش آن در مدیریت بحران مهارت کسب می کند.

   

   دوره آموزشی با عنوان مدیریت بحران طراحی شده است که در آن  آموزش مهارت های اساسی و حرفه ای را برای رسیدگی و پاسخگویی به حوادث امنیتی مبتنی بر کامپیوتر در یک سیستم اطلاعاتی داده می شود.

   اصول و تکنیک های مختلف در زمینه  شناسایی و پاسخگویی  به بحران فعلی و  تهدیدات و حوادث امنیتی مختلف از جمله حوادث امنیتی شبکه، کد های مخرب و تهدید حمله خودی وجود  دارد، که  در پایان دوره  دانشپذیر  یاد می گیرد که چگونه مسئولیت رسیدگی به انواع مختلفی از حوادث به عهده گیرد و با  روش های ارزیابی ریسک، و قوانین مختلف و سیاست مربوطه، بحرانهای بوجود آمده را مدیریت کنند. علاوه بر این، دانشپذیر در مورد پزشکی قانونی کامپیوتر و نقش آن در مدیریت بحران مهارت کسب می کند.