گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  Cisco Nexus 7000 Switches

  تماس برای قیمت
  فروشنده: sisco

  این دوره، شما را با مولفه های کلیدی و روش های مورد نیاز برای نصب، پیکربندی، مدیریت و عیب سوئیچ Nexus 7000 آشنا می کند. از طریق آزمایش دستی با استفاده از NX-OS نسخه 6.2 .در نتیجه شما درک درستی از عملیات سوئیچ ها، از جمله ویژگی های کلیدی و توابع به دست خواهید آورد

  این دوره، شما را با مولفه های کلیدی و روش های مورد نیاز برای نصب، پیکربندی، مدیریت و عیب سوئیچ Nexus 7000 آشنا می کند. از طریق آزمایش دستی با استفاده از NX-OS نسخه 6.2 .در نتیجه شما درک درستی از عملیات سوئیچ ها، از جمله ویژگی های کلیدی و توابع به دست خواهید آورد