گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  Cisco QOS

  تماس برای قیمت
  فروشنده: sisco

  در این دوره با مطالب مربوط به QoS، مدل‌های مفهومی همچونbest effort ،IntServ ، DiffServ وهمچنین پیاده‌سازی QoS بر روی پلتفرم‌های Cisco آشنا خواهید شد. برنامه آموزشی تعیین ‌شده  در این دوره به‌ گونه‌ای است  که  تئوری مربوط به QoS، مباحث طراحی و پیکربندی انواع مکانیزم های QoS را با هدف تسهیل در سیاست‌های مدیریتی مؤثر در QoS تحت پوشش قرار می‌دهد.

  در این دوره با مطالب مربوط به QoS، مدل‌های مفهومی همچونbest effort ،IntServ ، DiffServ وهمچنین پیاده‌سازی QoS بر روی پلتفرم‌های Cisco آشنا خواهید شد. برنامه آموزشی تعیین ‌شده  در این دوره به‌ گونه‌ای است  که  تئوری مربوط به QoS، مباحث طراحی و پیکربندی انواع مکانیزم های QoS را با هدف تسهیل در سیاست‌های مدیریتی مؤثر در QoS تحت پوشش قرار می‌دهد.