گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  CISM

  تماس برای قیمت

  این دوره بر روی دانش مدیریت ریسک به عنوان پایه و اساس امنیت اطلاعات تمرکز می نماید. همچنین به مباحث گسترده تری همچون حاکمیت امنیت اطلاعات و تجارب کاربردی نظیر توسعه و مدیریت برنامه امنیت اطلاعات سازمان و مدیریت رخدادها می پردازد. نیاز است مدیران ارشد امنیت اطلاعات سازمان ها علاوه بر دانش مدیریت امنیت اطلاعات، دانش فنی در حوزه امنیت اطلاعات را نیز در حد بالایی داشته باشند، لذا گذراندن دوره CISM برای کلیه مدیران ارشد امنیت اطلاعات پیشنهاد می گردد.

  این دوره بر روی دانش مدیریت ریسک به عنوان پایه و اساس امنیت اطلاعات تمرکز می نماید. همچنین به مباحث گسترده تری همچون حاکمیت امنیت اطلاعات و تجارب کاربردی نظیر توسعه و مدیریت برنامه امنیت اطلاعات سازمان و مدیریت رخدادها می پردازد. نیاز است مدیران ارشد امنیت اطلاعات سازمان ها علاوه بر دانش مدیریت امنیت اطلاعات، دانش فنی در حوزه امنیت اطلاعات را نیز در حد بالایی داشته باشند، لذا گذراندن دوره CISM برای کلیه مدیران ارشد امنیت اطلاعات پیشنهاد می گردد.