گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  CISSP

  تماس برای قیمت

   دوره CISSP  یک دوره تخصصی و کاملا کاربردی و در حوزه امنیت اطلاعات است که سیاست گزاری و برنامه ریزی ایجاد و حفظ امنیت در شبکه های کامپیوتری  را مطرح می کند

  با توجه به حضور و اهمیت فن آوری اطلاعات در زنگی امروزی  و نیز استفاده از فناوری های گوناگون، نگه داری از داده ها و حفظ امنیت سیستم های اطلاعاتی  یک از حیاتی ترین مسائل در حفظ هر سازمان و مجموعه خواهد بود. که با ارائه  پالیسی ها  امنیتی صحیح  و موشکافانه  می توان به این هدف والا دست یافت.  و در نتیجه آموزش  متخصص حرفه ای و کار کشته  در این حوزه  مهم ترین رکن در هر مجموعه اطلاعاتی است، مدرک CISSP توسط کنسرسیوم امنیت اطلاعات (ISC) ارائه شده است و رسالت آن بوجود آوردن کارشناس حرفه ای و در حوزه امنیت اطلاعات می باشد. حسن مدرك CISSP این است که به هیچ محصول خاصی وابستگی ندارد، به عنوان يك نکته مثبت در انتخاب جویای كار در مجموعه های بزرگ و سيستم‌هاي سازمانی می توان نام برد. کارشناسان یا مدیرانی که مدرک CISSP از مهارت کافی  در برنامه ریزی  و ایجاد  سياست‌ های امنيتي برخوردار می باشند. این افراد دارای فهم کامل و مستقلی از مسائل مربوط به مهندسی اجتماعی بوده و قادر به ایجاد امنیت اطلاعات در یک سازمان با ارائه خط مشی ویژه با سیاست های خاص امنیتی آن سازمان می باشند.

   دوره CISSP  یک دوره تخصصی و کاملا کاربردی و در حوزه امنیت اطلاعات است که سیاست گزاری و برنامه ریزی ایجاد و حفظ امنیت در شبکه های کامپیوتری  را مطرح می کند

  با توجه به حضور و اهمیت فن آوری اطلاعات در زنگی امروزی  و نیز استفاده از فناوری های گوناگون، نگه داری از داده ها و حفظ امنیت سیستم های اطلاعاتی  یک از حیاتی ترین مسائل در حفظ هر سازمان و مجموعه خواهد بود. که با ارائه  پالیسی ها  امنیتی صحیح  و موشکافانه  می توان به این هدف والا دست یافت.  و در نتیجه آموزش  متخصص حرفه ای و کار کشته  در این حوزه  مهم ترین رکن در هر مجموعه اطلاعاتی است، مدرک CISSP توسط کنسرسیوم امنیت اطلاعات (ISC) ارائه شده است و رسالت آن بوجود آوردن کارشناس حرفه ای و در حوزه امنیت اطلاعات می باشد. حسن مدرك CISSP این است که به هیچ محصول خاصی وابستگی ندارد، به عنوان يك نکته مثبت در انتخاب جویای كار در مجموعه های بزرگ و سيستم‌هاي سازمانی می توان نام برد. کارشناسان یا مدیرانی که مدرک CISSP از مهارت کافی  در برنامه ریزی  و ایجاد  سياست‌ های امنيتي برخوردار می باشند. این افراد دارای فهم کامل و مستقلی از مسائل مربوط به مهندسی اجتماعی بوده و قادر به ایجاد امنیت اطلاعات در یک سازمان با ارائه خط مشی ویژه با سیاست های خاص امنیتی آن سازمان می باشند.