گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  Configuring BIG-IP AFM

  تماس برای قیمت
  فروشنده: F5

  این دوره جهت ایجاد تجربه  کافی برای  پیکربندی و تنظیم   Advanced Firewall Manager   ارائه شده است. دانش آموزان به رابط کاربر AFM معرفی می شوند، از طریق گزینه های مختلف نشان داده شده است که نشان می دهد چگونه AFM پیکربندی شده برای ساختن فایروال شبکه و تشخیص و محافظت در برابر حملات DoS (Denial of Service) است. گزارشات و امکانات ثبت نام نیز در آزمایشگاه های دوره توضیح داده شده و مورد استفاده قرار می گیرند. قابلیت فایروال بیشتر و امکانات اضافی DoS برای DNS و ترافیک SIP مورد بحث قرار می گیرد

  این دوره جهت ایجاد تجربه  کافی برای  پیکربندی و تنظیم   Advanced Firewall Manager   ارائه شده است. دانش آموزان به رابط کاربر AFM معرفی می شوند، از طریق گزینه های مختلف نشان داده شده است که نشان می دهد چگونه AFM پیکربندی شده برای ساختن فایروال شبکه و تشخیص و محافظت در برابر حملات DoS (Denial of Service) است. گزارشات و امکانات ثبت نام نیز در آزمایشگاه های دوره توضیح داده شده و مورد استفاده قرار می گیرند. قابلیت فایروال بیشتر و امکانات اضافی DoS برای DNS و ترافیک SIP مورد بحث قرار می گیرد