گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  Configuring BIG-IP APM

  تماس برای قیمت
  فروشنده: F5

  در این دوره مدیران شبکه، اپراتورهای شبکه و مهندسان شبکه از  خط مشی دسترسی به BIG-IP  درک کاملی خواهند یافت و نحوه  پیکربندی آن، نحوه استفاده از آن و نحوه انجام فعالیت های  عملیاتی آشنا می شوند

  در این دوره مدیران شبکه، اپراتورهای شبکه و مهندسان شبکه از  خط مشی دسترسی به BIG-IP  درک کاملی خواهند یافت و نحوه  پیکربندی آن، نحوه استفاده از آن و نحوه انجام فعالیت های  عملیاتی آشنا می شوند