گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  Configuring BIG-IP LTM

  تماس برای قیمت
  فروشنده: F5

  این دوره برای اپراتورهای شبکه، مدیران شبکه، مهندسان شبکه، معماران شبکه، مدیران امنیتی، و معماران امنیتی، مسئول نصب،راه اندازی، پیکربندی و مدیریت سیستم BIG-IP LTM در نظر گرفته شده است.

  این دوره برای اپراتورهای شبکه، مدیران شبکه، مهندسان شبکه، معماران شبکه، مدیران امنیتی، و معماران امنیتی، مسئول نصب،راه اندازی، پیکربندی و مدیریت سیستم BIG-IP LTM در نظر گرفته شده است.