گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  Core Solution SharePoint Server

  تماس برای قیمت
  فروشنده: microsoft

  این دوره اولین دوره از 2 دوره مدیریت شیرپونت (SharePoint Administration)  می باشد ،در این دوره مفاهیم اولیه ایجاد یک فارم شیرپوینتی تدریس می شود و نحوهی تنظیم برخی سرویس های شیرپوینت آموزش داده می شود .

  این دوره اولین دوره از 2 دوره مدیریت شیرپونت (SharePoint Administration)  می باشد ،در این دوره مفاهیم اولیه ایجاد یک فارم شیرپوینتی تدریس می شود و نحوهی تنظیم برخی سرویس های شیرپوینت آموزش داده می شود .