گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  Data Domain System Administration

  تماس برای قیمت
  فروشنده: Dell EMC
  توضیح دوره: در این دوره  یاد می گیرید که پیکربندی و نگهداری سیستم های ِData Domain را انجام دهید.در این دوره، شما دانش و مهارت های مورد نیاز برای مدیریت دامنه داده را به دست خواهید آورد
  توضیح دوره: در این دوره  یاد می گیرید که پیکربندی و نگهداری سیستم های ِData Domain را انجام دهید.در این دوره، شما دانش و مهارت های مورد نیاز برای مدیریت دامنه داده را به دست خواهید آورد
  مشخصات محصول
  سرفصل دوره
  1. Technical Overview  
  • Data Domain
  • Deduplication Basics
  • Data Domain Data Invulnerability Architecture (DIA)  
  • Data Domain Stream-Informed Segment Layout (SISL™) Scaling Architecture
  • Data Domain File Systems
  • Data Domain Protocols
  • Data Domain Data Paths
  • Domain Administration Interfaces
  2. Basic Administration
  • Verifying Hardware
  • Managing System Access
  • Monitoring a Data Domain System
  • Licensed Features
  • Upgrading a Data Domain System
  3. Managing Network Interfaces
  • Configuring Network Interfaces
  • Link Aggregation
  • Link Failover
  • VLAN and IP Alias Interfaces
  4. CIFS and NFS
  • CIFS
  • NFS
  5. File System and Data Management
  • Configuring and Monitoring MTrees
  • Snapshot Operations
  • Fast Copy
  • File System Cleaning
  • Monitoring File System Space Usage
  6. Data Security
  • Data Domain Retention Lock
  • Data Sanitization
  • Encryption of Data at Rest
  7. Data Replication and Recovery
  • Data Replication
  • Configuring Replication
  • Monitoring Replication
  • Data Recovery
  8. Tape Library and VTL Concepts
  • Data Domain VTL
  • VTL Planning
  • Configuring Data Domain as a VTL
  9. Data Domain Boost
  • Data Domain Boost and Features
  • Configuring Data Domain to Use Data Domain Boost
  10. Sizing, Capacity and Throughput Planning, and Tuning
  • Capacity Planning
  • Throughput Planning
  • Model Capacity and Throughput Performance
  • Throughput Monitoring and Tuning