گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  Development SharePoint Core Solution

  تماس برای قیمت
  فروشنده: microsoft

  در این دوره با آموزش بستر های برنامه نویسی در محیط شیرپوینت به مخاطبان توانایی تولید سامانه های مختلف در محیط شیرپوینت را آموزش می دهد.

  در این دوره با آموزش بستر های برنامه نویسی در محیط شیرپوینت به مخاطبان توانایی تولید سامانه های مختلف در محیط شیرپوینت را آموزش می دهد.