گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  EC Council Certified Secure Computer User - CSCU

  تماس برای قیمت
  فروشنده: EC-Council

  در حال حاظر در سراسر جهان از سیستم های شخصی، سایت ها و پست های الکترونیک جهت امور شخصی، کاری و تجاری استفاده می کنند. از این رو افراد باید با شوه محافظت از دارایی ها، اطلاعات شخصی و خصوصی خود در برایر تهدیدهای امنیتی در شبکه و اینترنت آشنا باشند.
  دوره Certified Secure Computer User دانش لازم در زمینه امنیت در فضای تبادل اطلاعات را برای کاربران خانگی، سازمان ها و محیط های آموزشی ایجاد میکند.
  در نتیجه هدف از این دوره آموزش کاربر کامپیوتر شخصی برای حفاظ اطلاعات خود در فضای اینترنت و شبکه است.

  اهداف دوره:
  بالا بردن دانش امنیتی کاربر کامپیوتر های شخصی
  شناخت و مقابله با تهدیدهای فضای مجازی
  شناخت روش های های بالابردن امنیت کامپیوتر های شخصی در فضای مجازی و شبکه های سازمانی

  در حال حاظر در سراسر جهان از سیستم های شخصی، سایت ها و پست های الکترونیک جهت امور شخصی، کاری و تجاری استفاده می کنند. از این رو افراد باید با شوه محافظت از دارایی ها، اطلاعات شخصی و خصوصی خود در برایر تهدیدهای امنیتی در شبکه و اینترنت آشنا باشند.
  دوره Certified Secure Computer User دانش لازم در زمینه امنیت در فضای تبادل اطلاعات را برای کاربران خانگی، سازمان ها و محیط های آموزشی ایجاد میکند.
  در نتیجه هدف از این دوره آموزش کاربر کامپیوتر شخصی برای حفاظ اطلاعات خود در فضای اینترنت و شبکه است.

  اهداف دوره:
  بالا بردن دانش امنیتی کاربر کامپیوتر های شخصی
  شناخت و مقابله با تهدیدهای فضای مجازی
  شناخت روش های های بالابردن امنیت کامپیوتر های شخصی در فضای مجازی و شبکه های سازمانی