گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  EC Council Computer Hacking Forensic Investigator - CHFI

  تماس برای قیمت
  فروشنده: EC-Council

  تحلیل و بازرسی جرایم و حملات رایانه ای، متدها و روش های واقعی استفاده شده توسط هکرها و ردیابی و پیگیری هکر، برسی و ردیابی نحوه نفوذ هکر به شبکه و تجهیزات، آموزش بالا بردن سطح امنیت شبکه ها و سرویس دهنده ها و آموزش نحوه طراحی وپیاده سازی یک سیاست امنیتی مناسب در شبکه.
  اهداف دوره:
  • شناخت قوانین و مقررات در حوزه جرایم رایانه ای
  • شناخت نحوه و مراحل اثبات جرم در حملات رخ داده
  • شناخت روش های آنالیز گزارشات امنیتی
  • شناخت روش های اکتشاف و بررسی جرایم رخ داده

  تحلیل و بازرسی جرایم و حملات رایانه ای، متدها و روش های واقعی استفاده شده توسط هکرها و ردیابی و پیگیری هکر، برسی و ردیابی نحوه نفوذ هکر به شبکه و تجهیزات، آموزش بالا بردن سطح امنیت شبکه ها و سرویس دهنده ها و آموزش نحوه طراحی وپیاده سازی یک سیاست امنیتی مناسب در شبکه.
  اهداف دوره:
  • شناخت قوانین و مقررات در حوزه جرایم رایانه ای
  • شناخت نحوه و مراحل اثبات جرم در حملات رخ داده
  • شناخت روش های آنالیز گزارشات امنیتی
  • شناخت روش های اکتشاف و بررسی جرایم رخ داده