گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  EC Council Network Security Administrator - ENSA

  تماس برای قیمت
  فروشنده: EC-Council

  هدف این دوره آموزش مباحث امنیتی با نگاه است. دوره آموزشی ENSA به شیوه ای ایجاد شده که با تحلیل مبانی امنیت الزامات شبکه ها را برای ایجاد سیستم دفاعی در برابر تهدیدات امنیتی داخلی و خارجی برطرف می کند.
  دانشپذیر باروش های ارزیابی میزان امنیت و طراحی مناسب شبکه امن آشنا میشوند.

  اهداف دوره:
  • شناخت سیاست های امنیتی در لایه های شبکه
  • شیوه پیاده سازی سیاست های امنیتی در لایه Data Link.
  • ناخت ضرورت تهیه گزارش از فعالیت های کاربران در شبکه
  • اهمیت پیاده سازی امنیت در لایه Application
  • شیوه ارتقا سطح امنیتی از نظر دفاعی
  • شیوه تجزیه و تحلیل تهدیدهای داخل و خارجاز شبکه
  • شیوه اعمال سیاست های امنیتی با در نظر گرفتن نیاز سازمان

  هدف این دوره آموزش مباحث امنیتی با نگاه است. دوره آموزشی ENSA به شیوه ای ایجاد شده که با تحلیل مبانی امنیت الزامات شبکه ها را برای ایجاد سیستم دفاعی در برابر تهدیدات امنیتی داخلی و خارجی برطرف می کند.
  دانشپذیر باروش های ارزیابی میزان امنیت و طراحی مناسب شبکه امن آشنا میشوند.

  اهداف دوره:
  • شناخت سیاست های امنیتی در لایه های شبکه
  • شیوه پیاده سازی سیاست های امنیتی در لایه Data Link.
  • ناخت ضرورت تهیه گزارش از فعالیت های کاربران در شبکه
  • اهمیت پیاده سازی امنیت در لایه Application
  • شیوه ارتقا سطح امنیتی از نظر دفاعی
  • شیوه تجزیه و تحلیل تهدیدهای داخل و خارجاز شبکه
  • شیوه اعمال سیاست های امنیتی با در نظر گرفتن نیاز سازمان