گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  ECES

  تماس برای قیمت
  فروشنده: EC-Council

  دوره آموزشی ECES مخاطبان را با مبانی و کاربردهای رمزنگاری آشنا می­کند. اين دوره ضمن بيان تاريخچه و اصول رياضی رمزنگاری، روند تحول الگوريتم­ ها را بررسی و شرکت کنندگان را با اصول نظری و عملی اين الگوريتم­ ها آشنامیکند. الگوريتم­ های رمزنگاری نقش اساسی در بسياری از راه حل­های امنيتی ايفا می­کنند. بسياری از پروتکل­های کاربردی در شبکه ­ها مبتنی بر اين الگوريتم­ ها بنا شده اند. همچنين حفاظت از داده­های حساس، احراز هويت، امضای ديجيتال و بسياری از کاربردها و اهداف امنيتی بدون استفاده از رمزنگاری در دنيای امروز به سختی قابل تصور هستند. در اين دوره نگاهی عميق­تر از آنچه در اکثر دوره­های آموزشی امنيت وجود دارد، به موضوع رمزنگاری خواهيم داشت. انواع الگوريتم­ های متقارن و نامتقارن، روش­های درهم­سازی، اصول ساختاری الگوريتم­ های رمز و کاربردهای الگوريتم­ ها از جمله مباحث مطرح در اين دوره خواهد بود. همچنين ضمن بررسی و مقايسه استانداردهای رمزنگاری، معيارهای انتخاب الگوريتم­ های مناسب و نحوه پياده­ سازی صحيح رمزنگاری را بررسی خواهيم نمود.  

  اهداف دوره:

  • آشنايي با اصول رمزنگاری
  • آشنايي با معيارهای امنيت الگوريتم­های رمز و مقايسه آنها
  • بررسی کاربردهای رمزنگاری در شبکه و نرم ­افزار
  • کسب مهارت انتخاب الگوريتم­های مناسب در کاربردهای مختلف
  • آشنايي با پروتکل­های امنيتی مبتنی بر رمزنگاری
  • آشنايي با حملات عليه الگوريتم­های رمز و ابزارهای مربوطه

  دوره آموزشی ECES مخاطبان را با مبانی و کاربردهای رمزنگاری آشنا می­کند. اين دوره ضمن بيان تاريخچه و اصول رياضی رمزنگاری، روند تحول الگوريتم­ ها را بررسی و شرکت کنندگان را با اصول نظری و عملی اين الگوريتم­ ها آشنامیکند. الگوريتم­ های رمزنگاری نقش اساسی در بسياری از راه حل­های امنيتی ايفا می­کنند. بسياری از پروتکل­های کاربردی در شبکه ­ها مبتنی بر اين الگوريتم­ ها بنا شده اند. همچنين حفاظت از داده­های حساس، احراز هويت، امضای ديجيتال و بسياری از کاربردها و اهداف امنيتی بدون استفاده از رمزنگاری در دنيای امروز به سختی قابل تصور هستند. در اين دوره نگاهی عميق­تر از آنچه در اکثر دوره­های آموزشی امنيت وجود دارد، به موضوع رمزنگاری خواهيم داشت. انواع الگوريتم­ های متقارن و نامتقارن، روش­های درهم­سازی، اصول ساختاری الگوريتم­ های رمز و کاربردهای الگوريتم­ ها از جمله مباحث مطرح در اين دوره خواهد بود. همچنين ضمن بررسی و مقايسه استانداردهای رمزنگاری، معيارهای انتخاب الگوريتم­ های مناسب و نحوه پياده­ سازی صحيح رمزنگاری را بررسی خواهيم نمود.  

  اهداف دوره:

  • آشنايي با اصول رمزنگاری
  • آشنايي با معيارهای امنيت الگوريتم­های رمز و مقايسه آنها
  • بررسی کاربردهای رمزنگاری در شبکه و نرم ­افزار
  • کسب مهارت انتخاب الگوريتم­های مناسب در کاربردهای مختلف
  • آشنايي با پروتکل­های امنيتی مبتنی بر رمزنگاری
  • آشنايي با حملات عليه الگوريتم­های رمز و ابزارهای مربوطه