گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  ECSP

  تماس برای قیمت
  فروشنده: EC-Council

  دات نت فیرم ورک در سطح ویسع در بسیاری از  سازمان ها یکی از تکنولوژیهای پیشرو در زمینه توسعه نرم افزارهای تحت وب بکارگرفته می شود.

  دراین دوره برنامه نویسان و توسعه  دهندگان نرم افزار که به دنبال طراحی و تولید نرم افزارهای امن در بستر .NET هستند، به هدف خود خواهند رسید.

  دانش پذیر یاد میگیرد  که چگونه باگ های  امنیتی را شناسایی کرده ، روش های  مقابله لازم با آنها را در طول چرخه عمر نرم افزار پیاده سازی نماید تا کیفیت و امنیت رو در محصولات نرم افزار ارتقا بخشد.

  این دوره  پایه و اساس  مورد نیاز برای تمامی توسعه  دهندگان و سازمان های تولیدکننده نرم افزار را برای تولید نرم افزارهای پایدارتر و با مشکلات امنیتی کمتر پایه ریزی میکند. با استانداردسازی دانش موردنیاز توسعه دهندگان و سایر نقش

  های درگیر در تولید نرم افزار امن در قالب اصول امنیتی استخراج شده از روش ها و رهنمودهای امنیتی، فراگیر به تجربیات باارزش متخصصین این حوزه دست خواهد یافت.

  این دوره با فعالیت های کارگاهی متعددی در طول برگزاری آن همراه خواهد بود و اصول نوین و موثری در زمینه تکنیک ها و استراتژی های برنامه نویسی امن را ارایه می نماید.

   

  اهداف دوره:

   آشنایی با  اصول پایه امنیتی در دات نت ، معماری امنیتی در ASP.NET و کمک به فراگیر جهت درک مفاهیم امنیت نرم  افزار و تهدیدات عمومی برنامه های مبتنی بر .NET

  بررسی حملات امنیتی بر بستر فریم ورک .NET و تشریح چرخه عمر توسعه نرم افزار امن

  ایجاد مهارت در دانش پذیر جهت آشنایی با تهدیدات رایج علیه .Net Assemblies و آشنایی با Stack Walking

  اعتبارسنجی ورودی ها و رویکردهای مختلف آن، حملات رایج بر علیه اعتبارسنجی ورودی ها، آسیب پذیری های موجود در کنترل های اعتبارسنجی و بهترین روش های موجود در این زمینه

  شناخت احرازهویت (Authentication) و مجازشماری (Authorization) و تهدیدات رایج در این زمینه

  تحلیل اصول امنیتی مرتبط با توکن های مدیریت نشست (Session Management)، تهدیدات رایج در این زمینه و تکنیک های مدیریت نشست در ASP.NET و حملات در این بخش

  اهمیت رمزنگاری در .NET ، انواع حملات رمزنگاری در .NET و فضاهای نام (Namespaces) مربوط به رمزنگاری

  رمزنگاری متقارن (Symmetric) و نامتقارن (Asymmetric)، مفاهیم درهم­سازی (Hashing)، گواهینامه دیجیتال، امضای دیجیتال و XML

  بررسی  اصول مدیریت خطای امن، سطوح مختلف در مدیریت استثنائات (Exception Handling) و ابزارهای رویدادنگاری (Logging) در .NET

  آشنایی با مدیریت فایل، مدیریت تهدیدات در این بخش، حملات Path Traversal و تکنیک­های مقابله با این دسته از حملات

  دات نت فیرم ورک در سطح ویسع در بسیاری از  سازمان ها یکی از تکنولوژیهای پیشرو در زمینه توسعه نرم افزارهای تحت وب بکارگرفته می شود.

  دراین دوره برنامه نویسان و توسعه  دهندگان نرم افزار که به دنبال طراحی و تولید نرم افزارهای امن در بستر .NET هستند، به هدف خود خواهند رسید.

  دانش پذیر یاد میگیرد  که چگونه باگ های  امنیتی را شناسایی کرده ، روش های  مقابله لازم با آنها را در طول چرخه عمر نرم افزار پیاده سازی نماید تا کیفیت و امنیت رو در محصولات نرم افزار ارتقا بخشد.

  این دوره  پایه و اساس  مورد نیاز برای تمامی توسعه  دهندگان و سازمان های تولیدکننده نرم افزار را برای تولید نرم افزارهای پایدارتر و با مشکلات امنیتی کمتر پایه ریزی میکند. با استانداردسازی دانش موردنیاز توسعه دهندگان و سایر نقش

  های درگیر در تولید نرم افزار امن در قالب اصول امنیتی استخراج شده از روش ها و رهنمودهای امنیتی، فراگیر به تجربیات باارزش متخصصین این حوزه دست خواهد یافت.

  این دوره با فعالیت های کارگاهی متعددی در طول برگزاری آن همراه خواهد بود و اصول نوین و موثری در زمینه تکنیک ها و استراتژی های برنامه نویسی امن را ارایه می نماید.

   

  اهداف دوره:

   آشنایی با  اصول پایه امنیتی در دات نت ، معماری امنیتی در ASP.NET و کمک به فراگیر جهت درک مفاهیم امنیت نرم  افزار و تهدیدات عمومی برنامه های مبتنی بر .NET

  بررسی حملات امنیتی بر بستر فریم ورک .NET و تشریح چرخه عمر توسعه نرم افزار امن

  ایجاد مهارت در دانش پذیر جهت آشنایی با تهدیدات رایج علیه .Net Assemblies و آشنایی با Stack Walking

  اعتبارسنجی ورودی ها و رویکردهای مختلف آن، حملات رایج بر علیه اعتبارسنجی ورودی ها، آسیب پذیری های موجود در کنترل های اعتبارسنجی و بهترین روش های موجود در این زمینه

  شناخت احرازهویت (Authentication) و مجازشماری (Authorization) و تهدیدات رایج در این زمینه

  تحلیل اصول امنیتی مرتبط با توکن های مدیریت نشست (Session Management)، تهدیدات رایج در این زمینه و تکنیک های مدیریت نشست در ASP.NET و حملات در این بخش

  اهمیت رمزنگاری در .NET ، انواع حملات رمزنگاری در .NET و فضاهای نام (Namespaces) مربوط به رمزنگاری

  رمزنگاری متقارن (Symmetric) و نامتقارن (Asymmetric)، مفاهیم درهم­سازی (Hashing)، گواهینامه دیجیتال، امضای دیجیتال و XML

  بررسی  اصول مدیریت خطای امن، سطوح مختلف در مدیریت استثنائات (Exception Handling) و ابزارهای رویدادنگاری (Logging) در .NET

  آشنایی با مدیریت فایل، مدیریت تهدیدات در این بخش، حملات Path Traversal و تکنیک­های مقابله با این دسته از حملات