گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  EMC Information Storage and Management V3

  تماس برای قیمت
  فروشنده: Dell EMC
  در دنیای ، فناوری اطلاعات، با توجه به  حساسیت زیاد  داده ها، ذخیره سازی  و بازیابیداده ها  یکی از مهمترین  الزامات سازمان ها   محسوب می شود که به همین دلیل  گروه های متعددی  در این زمینه فعالیت  دارند . یکی از این گروه ها با نام
   EMC  به عنوان یکی از بزرگترین  گروه های ارائه کننده خدمات  سیستم های ذخیره و بازیابی  داده ها  معرفی می شود.
  از فعالیت های EMC  می توان ،طراحی و ساخت سیستم های ذخیره سازی اطلاعات و پشتیبان گیری ،بازیابی اطلاعات  و بایگانی   نام برد . یکی از متدهای رسیدن به این اهداف 
  استفاده از رایانش ابری  میباشد.
  اهداف دوره:
  آشنایی با معماری سیستم های ذخیره و بازیابی
   آشنایی با رایانش ابری
   شناخت زیر ساخت عنوان  ذخیره سازی که شامل RAID و سیستم های ذخیره سازی هوشمند می باشد.
  معرفی عنواع  تکنولوژی های شبکه  مانند  : Unified Storage ,FCOE ,Object Based ,IP-SAN ,FC-SAN
  شناخت   ذخیره سازی در Cloud Computingرایانش ابری
  شناخت الزامات و راه کارهای امنیتی در زمینه SAN
  شناخت  مدیریت و نظارت بر سیستم های  ذخیره و بازیابی
  در دنیای ، فناوری اطلاعات، با توجه به  حساسیت زیاد  داده ها، ذخیره سازی  و بازیابیداده ها  یکی از مهمترین  الزامات سازمان ها   محسوب می شود که به همین دلیل  گروه های متعددی  در این زمینه فعالیت  دارند . یکی از این گروه ها با نام
   EMC  به عنوان یکی از بزرگترین  گروه های ارائه کننده خدمات  سیستم های ذخیره و بازیابی  داده ها  معرفی می شود.
  از فعالیت های EMC  می توان ،طراحی و ساخت سیستم های ذخیره سازی اطلاعات و پشتیبان گیری ،بازیابی اطلاعات  و بایگانی   نام برد . یکی از متدهای رسیدن به این اهداف 
  استفاده از رایانش ابری  میباشد.
  اهداف دوره:
  آشنایی با معماری سیستم های ذخیره و بازیابی
   آشنایی با رایانش ابری
   شناخت زیر ساخت عنوان  ذخیره سازی که شامل RAID و سیستم های ذخیره سازی هوشمند می باشد.
  معرفی عنواع  تکنولوژی های شبکه  مانند  : Unified Storage ,FCOE ,Object Based ,IP-SAN ,FC-SAN
  شناخت   ذخیره سازی در Cloud Computingرایانش ابری
  شناخت الزامات و راه کارهای امنیتی در زمینه SAN
  شناخت  مدیریت و نظارت بر سیستم های  ذخیره و بازیابی
  مشخصات محصول
  پیشنیاز Storage+
  سرفصل دوره
  1.Storage System
  Information Storage, Virtualization, and Cloud Computing
  Key Data Center Elements
  Compute, Application, and Storage Virtualization
  Disk Drive and Flash Drive Components
  Performance
  RAID
  Intelligent Storage System and Storage Provisioning Including Virtual Provisioning
  2. Storage Networking Technologies
  Fibre Channel SAN Components, FC Protocol, and Operations
  Block Level Storage Virtualization
  iSCSI and FCIP as an IP-SAN Solutions
  Converged Networking Option: FCoE
  Network Attached Storage (NAS): Components, Protocol, and Operations
  File-Level Storage Virtualization
  Object-Based Storage and Unified Storage Platform
  3. Backup, Archive, and Replication
  Business Continuity Terminologies, Planning, and Solutions
  Clustering and Multipathing Architecture to Avoid Single Points of Failure
  Backup and Recovery: Methods, Targets, and Topologies
  Data Deduplication and Backup in Virtualized Environment
  Fixed Content and Data Archive
  Local Replication in Classic and Virtual Environments
  Remote Replication in Classic and Virtual Environments
  Three-Site Remote Replication and Continuous Data Protection
   4.Cloud Computing
  Characteristics and Benefits
  Services and Deployment Models
  Cloud Infrastructure Components
  Cloud Migration Considerations
    5.Securing and Managing Storage Infrastructure
  Security Threats and Countermeasures in various domains
  Security Solutions for FC-SAN, IP-SAN, and NAS Environments
  Security in Virtualized and Cloud Environments
  Monitoring and Managing Various Information Infrastructure Components in Classic and Virtual Environments
  Information Lifecycle Management (ILM) and Storage Tiering