گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  FOR572:Advanced Network Forensics and Analysis

  تماس برای قیمت

  دوره FOR572 که توسط شرکت SANS ارائه می شود به برسی روش های فارنزیک تحت شبکه و جمع آوری مدارک دیجیتالی از ترافیک شبکه می پردازد.  نام دیگر این دوره Network Forensic می باشد و افراد پس از گذراندن دوره Network Forensic با پروتکل های مختلف و روش فارنزیک آنها آشنا می شوند.

   

  دوره FOR572 که توسط شرکت SANS ارائه می شود به برسی روش های فارنزیک تحت شبکه و جمع آوری مدارک دیجیتالی از ترافیک شبکه می پردازد.  نام دیگر این دوره Network Forensic می باشد و افراد پس از گذراندن دوره Network Forensic با پروتکل های مختلف و روش فارنزیک آنها آشنا می شوند.

   

  برچسب های محصول