گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  FOR578

  تماس برای قیمت

  هر یک از متخصصان امنیت باید در دوره FOR578 یا همان هوش تهدیدات سایبری شرکت کنند. این دوره برخلاف سایر آموزش های فنی است  شما تا امروز تجربه کرده اید. دوره هوش تهدیدات  بر پایه تجزیه و تحلیل ساختاری تمرکز دارد تا بتواند پایه و اساس محکمی برای هر مهارت امنیتی ایجاد کند و مهارتهای موجود را تقویت کند. این دوره به متخصصان از سراسر طیف امنیتی کمک می کند تا:

   

  •    مهارت های تجزیه و تحلیل را برای درک بهتر ، سناریوهای پیچیده توسعه دهند
  •    از طریق روشهایی مانند مدل سازی تهدید ، نیازهای اطلاعاتی را شناسایی و ایجاد کنید.
  •   درک و توسعه مهارت در سطح تاکتیکی ، عملیاتی و استراتژیک را فرا گیرند
  •    برای شناسایی، پاسخ دادن و شکست دادن تهدیدات متمرکز و هدفمند، هوش تهدید ایجاد کنید.
  •    منابع مختلفی را برای جمع آوری داده های دشمن و نحوه بهره برداری و محوری از آن بیاموزید
  •    برای به حداقل رساندن هزینه های هوش بد ، اطلاعات دریافتی خارجی را تأیید کنید
  •     شاخص های سازش (IOC) را در قالب هایی مانند YARA ، OpenIOC و STIX ایجاد کنید
  •     بلوغ امنیتی گذشته از IOCs را به سمت درک و مقابله با تجارت رفتاری تهدیدها سوق دهید
  •    تکنیک های ساختاری تحلیلی را برای موفقیت در هر نقش امنیتی ایجاد کنید.

  معمول است که متخصصان  امنیتی خود را تحلیلگر بنامند. اما چه تعداد از ما به جای شرکت در آموزش های فنی ،

   آموزش آنالیز ساختار یافته را گذراندیم؟ هر دو مهم هستند ، اما تحلیلگران به ندرت روی آموزش روشهای تفکر

   تحلیلی تمرکز می کنند. این دوره تحلیلگران را در معرض ذهنیت ها ، روش ها و تکنیک های جدید قرار می دهد

  که دانش موجود آنها را تکمیل می کند و همچنین بهترین شیوه های جدید را برای تیم های امنیتی خود ایجاد می کند.

   مهارت های مناسب تجزیه و تحلیل برای دنیای پیچیده ای که مدافعان بطور روزمره در معرض آن هستند ، مهم است.

  تجزیه و تحلیل نیت هکر ، فرصت و توانایییک دشمن در برابر آسیب به عنوان اطلاعات تهدید سایبری بررسی می کند.

   هوش منبع اطلاعاتی نیست و چیزی نیست که از یک ابزار حاصل شود. هوشمند سازی اطلاعات عملیاتی است که به

   شکاف دانش کلیدی ، نقطه درد یا نیازیک سازمان پاسخ می دهد. این مجموعه، طبقه بندی و بهره برداری از دانش در

   مورد مخالفان، مدافعان امنیتی را در مقابل دشمنان قرار می دهد و مدافعان را وادار می کند تا با هر یک از نفوذهای

   بعدی که با آنها روبرو هستند، بیاموزند و توانمند سازند.بنابراین  تهدید سایبری نشانگر تعدیل نیرو برای سازمانهایی است که به دنبال ایجادیا به روزرسانیبرنامه های واکنش و تشخیص خود برای مقابله با تهدیدهای روزافزون هستند. بدافزار ابزاری برای دشمن استاما تهدید واقعی برای انسان است و اطلاعات مربوط به تهدید سایبری بر مقابله با تهدیدهای انعطاف پذیر

  و مداوم انسانی با مدافعان توانمند و آموزش دیده متمرکز است.دانش در مورد طرف مقابل(هکر) برای همه تیم های امنیتی اساسی است. تیم قرمز برای بدست آوردن معاملات تجاری خود، باید روشهای دشمنان را درک کند. مرکز عملیات امنیتی باید بداند که چگونه اولویت بندی نماید و به سرعت با کسانی که نیاز به توجه فوری دارند مقابله کند. تیم پاسخ حادثه به اطلاعات عملی در مورد  پاسخ سریع به اغتشاشات هدفمند نیاز دارند. گروه مدیریت آسیب پذیری باید درک کند که کدام آسیب پذیری برای اولویت بندی مهم است و خطری که هرکدام ارائه می دهند بیشتر است. تیم شکار تهدید برای جستجوی تهدیدهای جدید، باید رفتارهای دشمن را درک کند.به عبارت دیگر ، اطلاعات تهدید سایبری کلیه شیوه‌های امنیتی که با هکر سر و کار دارند را آگاه می کند. FOR578: امنیت تهدید سایبر شما ، تیم امنیتی شما و سازمان شما را در مهارتهای اطلاعاتی و ترابری  در زمینه تهدید سایبری ، عملیاتی و استراتژیک در زمینه تهدید سایبری مجهز خواهد کرد تا بتواند منظره تهدیدهای در حال تحول را بهتر بشناسد و به طور دقیق و مؤثر با آن تهدیدها مقابله کند.

  هر یک از متخصصان امنیت باید در دوره FOR578 یا همان هوش تهدیدات سایبری شرکت کنند. این دوره برخلاف سایر آموزش های فنی است  شما تا امروز تجربه کرده اید. دوره هوش تهدیدات  بر پایه تجزیه و تحلیل ساختاری تمرکز دارد تا بتواند پایه و اساس محکمی برای هر مهارت امنیتی ایجاد کند و مهارتهای موجود را تقویت کند. این دوره به متخصصان از سراسر طیف امنیتی کمک می کند تا:

   

  •    مهارت های تجزیه و تحلیل را برای درک بهتر ، سناریوهای پیچیده توسعه دهند
  •    از طریق روشهایی مانند مدل سازی تهدید ، نیازهای اطلاعاتی را شناسایی و ایجاد کنید.
  •   درک و توسعه مهارت در سطح تاکتیکی ، عملیاتی و استراتژیک را فرا گیرند
  •    برای شناسایی، پاسخ دادن و شکست دادن تهدیدات متمرکز و هدفمند، هوش تهدید ایجاد کنید.
  •    منابع مختلفی را برای جمع آوری داده های دشمن و نحوه بهره برداری و محوری از آن بیاموزید
  •    برای به حداقل رساندن هزینه های هوش بد ، اطلاعات دریافتی خارجی را تأیید کنید
  •     شاخص های سازش (IOC) را در قالب هایی مانند YARA ، OpenIOC و STIX ایجاد کنید
  •     بلوغ امنیتی گذشته از IOCs را به سمت درک و مقابله با تجارت رفتاری تهدیدها سوق دهید
  •    تکنیک های ساختاری تحلیلی را برای موفقیت در هر نقش امنیتی ایجاد کنید.

  معمول است که متخصصان  امنیتی خود را تحلیلگر بنامند. اما چه تعداد از ما به جای شرکت در آموزش های فنی ،

   آموزش آنالیز ساختار یافته را گذراندیم؟ هر دو مهم هستند ، اما تحلیلگران به ندرت روی آموزش روشهای تفکر

   تحلیلی تمرکز می کنند. این دوره تحلیلگران را در معرض ذهنیت ها ، روش ها و تکنیک های جدید قرار می دهد

  که دانش موجود آنها را تکمیل می کند و همچنین بهترین شیوه های جدید را برای تیم های امنیتی خود ایجاد می کند.

   مهارت های مناسب تجزیه و تحلیل برای دنیای پیچیده ای که مدافعان بطور روزمره در معرض آن هستند ، مهم است.

  تجزیه و تحلیل نیت هکر ، فرصت و توانایییک دشمن در برابر آسیب به عنوان اطلاعات تهدید سایبری بررسی می کند.

   هوش منبع اطلاعاتی نیست و چیزی نیست که از یک ابزار حاصل شود. هوشمند سازی اطلاعات عملیاتی است که به

   شکاف دانش کلیدی ، نقطه درد یا نیازیک سازمان پاسخ می دهد. این مجموعه، طبقه بندی و بهره برداری از دانش در

   مورد مخالفان، مدافعان امنیتی را در مقابل دشمنان قرار می دهد و مدافعان را وادار می کند تا با هر یک از نفوذهای

   بعدی که با آنها روبرو هستند، بیاموزند و توانمند سازند.بنابراین  تهدید سایبری نشانگر تعدیل نیرو برای سازمانهایی است که به دنبال ایجادیا به روزرسانیبرنامه های واکنش و تشخیص خود برای مقابله با تهدیدهای روزافزون هستند. بدافزار ابزاری برای دشمن استاما تهدید واقعی برای انسان است و اطلاعات مربوط به تهدید سایبری بر مقابله با تهدیدهای انعطاف پذیر

  و مداوم انسانی با مدافعان توانمند و آموزش دیده متمرکز است.دانش در مورد طرف مقابل(هکر) برای همه تیم های امنیتی اساسی است. تیم قرمز برای بدست آوردن معاملات تجاری خود، باید روشهای دشمنان را درک کند. مرکز عملیات امنیتی باید بداند که چگونه اولویت بندی نماید و به سرعت با کسانی که نیاز به توجه فوری دارند مقابله کند. تیم پاسخ حادثه به اطلاعات عملی در مورد  پاسخ سریع به اغتشاشات هدفمند نیاز دارند. گروه مدیریت آسیب پذیری باید درک کند که کدام آسیب پذیری برای اولویت بندی مهم است و خطری که هرکدام ارائه می دهند بیشتر است. تیم شکار تهدید برای جستجوی تهدیدهای جدید، باید رفتارهای دشمن را درک کند.به عبارت دیگر ، اطلاعات تهدید سایبری کلیه شیوه‌های امنیتی که با هکر سر و کار دارند را آگاه می کند. FOR578: امنیت تهدید سایبر شما ، تیم امنیتی شما و سازمان شما را در مهارتهای اطلاعاتی و ترابری  در زمینه تهدید سایبری ، عملیاتی و استراتژیک در زمینه تهدید سایبری مجهز خواهد کرد تا بتواند منظره تهدیدهای در حال تحول را بهتر بشناسد و به طور دقیق و مؤثر با آن تهدیدها مقابله کند.