گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  FortiDB

  تماس برای قیمت
  فروشنده: Fortinet
  در این دوره  دانشپذیران  قابلیت ها و  نحوه عملکرد محصول – FortiDB-Data Activity آموزش دیده  وروش  تنظيم و پيکره بندی FortiDB را فرا خواهند گرفت،  دانشپذیر  در پایان  اين دوره ممهارت  پیاده سازی ، پیکربندی  سياست ها و .. روی تجهيز FortiDB خواهد داشت، و  می تواند  که نحوه  امنيت تراکنش های دیتا بیس را از اين روش  نظارت  و کنترل نمایید.
   اهداف دوره :
   نحوه نصب و راه اندازی FortiDB
  نحوه پیکربندی FortiDB
  چگونگی  پیاده سازی درساختارشبکه
  نحوه ارائه انواع  گزارش
  نحوه  اکتشاف وشناسایی بلادرنگ پایگاه داده
  چگونگی  کنترل پایگاه داده به صورت Agent –Bassed وAgent-Less
  چگونگی  پیاده سازی سیاست های مطابق با استاندارد های بین المللی از قبیل SOX و...
  در این دوره  دانشپذیران  قابلیت ها و  نحوه عملکرد محصول – FortiDB-Data Activity آموزش دیده  وروش  تنظيم و پيکره بندی FortiDB را فرا خواهند گرفت،  دانشپذیر  در پایان  اين دوره ممهارت  پیاده سازی ، پیکربندی  سياست ها و .. روی تجهيز FortiDB خواهد داشت، و  می تواند  که نحوه  امنيت تراکنش های دیتا بیس را از اين روش  نظارت  و کنترل نمایید.
   اهداف دوره :
   نحوه نصب و راه اندازی FortiDB
  نحوه پیکربندی FortiDB
  چگونگی  پیاده سازی درساختارشبکه
  نحوه ارائه انواع  گزارش
  نحوه  اکتشاف وشناسایی بلادرنگ پایگاه داده
  چگونگی  کنترل پایگاه داده به صورت Agent –Bassed وAgent-Less
  چگونگی  پیاده سازی سیاست های مطابق با استاندارد های بین المللی از قبیل SOX و...