گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  GSM and GPRS System Engineering

  تماس برای قیمت

  GSM و GPRS به عنوان تکنولوژی پایه بسیاری از شبکه های تلفن همراه جهت ارائه خدمات صوتی و انتقال دیتا در سراسر جهان معرفی می شود.

  این دوره آموزشی معماری شبکه GSM و GPRS را برای هر دو سیستم سوئیچینگ مداری و سوئیچینگ بسته ای تشریح کرده و رابطهای رادیویی و روش های اولیه دسترسی به شبکه را بررسی می کند. همچنین در این دوره ضمن توضیح عملکرد شبکه GSM و GPRS سناریوهای مختلف تماس های تلفنی و ارسال بسته های اطلاعاتی تشریح خواهد شد.

  GSM و GPRS به عنوان تکنولوژی پایه بسیاری از شبکه های تلفن همراه جهت ارائه خدمات صوتی و انتقال دیتا در سراسر جهان معرفی می شود.

  این دوره آموزشی معماری شبکه GSM و GPRS را برای هر دو سیستم سوئیچینگ مداری و سوئیچینگ بسته ای تشریح کرده و رابطهای رادیویی و روش های اولیه دسترسی به شبکه را بررسی می کند. همچنین در این دوره ضمن توضیح عملکرد شبکه GSM و GPRS سناریوهای مختلف تماس های تلفنی و ارسال بسته های اطلاعاتی تشریح خواهد شد.