گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  HP 3PAR Storeserv III

  تماس برای قیمت
  فروشنده: Hewlett Packard

  در این دوره، شما سخت افزار و معماری 3 PAR را پوشش فرا خواهید گرفت  و دید بسیار خوبی  را از  ساختارهای خانواده آرایه 3PAR خواهید یافت. شما GUI و CLI مدیریت کنسول  ،common provisioning groups، hosts and volume sets ، thin provisioning ،dynamic optimization، virtual copies, and virtual domains. این دوره همچنین کپی از  راه دور، گزارش نویس سیستم، بهینه سازی سازگاری و حرکت همگرا را پوشش می دهد. شما همچنین عملکرد، هزینه، قابلیت دسترسی بالا و ویژگی جدید EVA به HP 3PAR Online Migration را یاد خواهید گرفت.

  در این دوره، شما سخت افزار و معماری 3 PAR را پوشش فرا خواهید گرفت  و دید بسیار خوبی  را از  ساختارهای خانواده آرایه 3PAR خواهید یافت. شما GUI و CLI مدیریت کنسول  ،common provisioning groups، hosts and volume sets ، thin provisioning ،dynamic optimization، virtual copies, and virtual domains. این دوره همچنین کپی از  راه دور، گزارش نویس سیستم، بهینه سازی سازگاری و حرکت همگرا را پوشش می دهد. شما همچنین عملکرد، هزینه، قابلیت دسترسی بالا و ویژگی جدید EVA به HP 3PAR Online Migration را یاد خواهید گرفت.