گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  HPE BladeSystem Administration HE646S

  تماس برای قیمت

  در این دوره با ویژه گی های HPE Blade System در کنار مدیریت ساختارهای 

  1.onboard Administrator

  2. Insight Display

  3. تامین انرژی 

  4. سیستم های خنک کننده سرورها آشنا خواهد شد

  و همچنین شرح کلی از ویژه گی ها و توانمندی های تجهیزات  و مجموعه خدامت ارائه شده توسط BladeSystem و معرفی و شناخت Virtual Connect ارائه خواهد شد.

  در این دوره با ویژه گی های HPE Blade System در کنار مدیریت ساختارهای 

  1.onboard Administrator

  2. Insight Display

  3. تامین انرژی 

  4. سیستم های خنک کننده سرورها آشنا خواهد شد

  و همچنین شرح کلی از ویژه گی ها و توانمندی های تجهیزات  و مجموعه خدامت ارائه شده توسط BladeSystem و معرفی و شناخت Virtual Connect ارائه خواهد شد.