گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  HPE Virtual Connect

  تماس برای قیمت

  این دوره به دانشجویان کمک خواهد نمود تا علاوه بر شناسایی اجزای HP Virtual Connect، امور مربوط به اداره و پیکربندی آن را نیز انجام دهند. بررسی و مرور معماری HP Virtual Connect این امکان را برای شما فراهم خواهد نمود که درک صحیحی از قسمت های Virtual Connect Ethernet، FlexFabric و همچنین قابلیت های آنان کسب نمایید.

  این دوره به دانشجویان کمک خواهد نمود تا علاوه بر شناسایی اجزای HP Virtual Connect، امور مربوط به اداره و پیکربندی آن را نیز انجام دهند. بررسی و مرور معماری HP Virtual Connect این امکان را برای شما فراهم خواهد نمود که درک صحیحی از قسمت های Virtual Connect Ethernet، FlexFabric و همچنین قابلیت های آنان کسب نمایید.