گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  HTML5 & CSS3

  تماس برای قیمت

  آموزش دوره های طراحی و برنامه نویسی وب بر پایه  استاندارد CIW مطر ح  می شود.این دوره اولین دوره از این استاندارد محسوب می شود که در آن به آموزش طراحی قالب سایت پرداخته می شود

   

  اهداف دوره :

  شناخت کد های دستوری

  طراحی قاب سایت های پویا

  طراحی سایت های ایستا

   

   

  آموزش دوره های طراحی و برنامه نویسی وب بر پایه  استاندارد CIW مطر ح  می شود.این دوره اولین دوره از این استاندارد محسوب می شود که در آن به آموزش طراحی قالب سایت پرداخته می شود

   

  اهداف دوره :

  شناخت کد های دستوری

  طراحی قاب سایت های پویا

  طراحی سایت های ایستا