گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  ICS410

  تماس برای قیمت

  SANS برای تجهیز متخصصان امنیتی و مهندسین سیستم کنترل مهارتهای امنیت سایبری که برای دفاع از زیرساختهای مهم ملی نیاز دارند ، با رهبران صنعت پیوسته است. ICS410: ضروریات امنیتیICS / SCADA مجموعه ای اساسی از مهارت ها و دانش استاندارد شده را برای متخصصان امنیتسایبری صنعتی فراهم می کند. این دوره به گونه ای طراحی شده است که نیروی کار در پشتیبانی و دفاع از سیستم های کنترل صنعتی آموزش داده شود تا محیط عملیاتی ایمنو مقاومت در برابر تهدیدات سایبری فعلی و در حال ظهور باشد.دانشپذیران  در این  دوره الزام می باشد که  با مفاهیم شبکه و مدیریت سیستم بخصوص لایه های TCP / IP، طراحی زیرساخت شبکه های کامپیوتری و صنعتی و سنجش میزان  آسیبپذیریها ، همچنین متدهای ریسک داشته باشند. SANS(ICS410)اکثرمباحث امنیتی را در بر میگیرد. برای آن دسته از علاقمندان به ورورد به این حوزه که با مفاهیم  شبکه و امنیت شناخت ندارند گذراندن دوره تخصصی شرکت CompTIAپیشنهاد می شود .

  SANS برای تجهیز متخصصان امنیتی و مهندسین سیستم کنترل مهارتهای امنیت سایبری که برای دفاع از زیرساختهای مهم ملی نیاز دارند ، با رهبران صنعت پیوسته است. ICS410: ضروریات امنیتیICS / SCADA مجموعه ای اساسی از مهارت ها و دانش استاندارد شده را برای متخصصان امنیتسایبری صنعتی فراهم می کند. این دوره به گونه ای طراحی شده است که نیروی کار در پشتیبانی و دفاع از سیستم های کنترل صنعتی آموزش داده شود تا محیط عملیاتی ایمنو مقاومت در برابر تهدیدات سایبری فعلی و در حال ظهور باشد.دانشپذیران  در این  دوره الزام می باشد که  با مفاهیم شبکه و مدیریت سیستم بخصوص لایه های TCP / IP، طراحی زیرساخت شبکه های کامپیوتری و صنعتی و سنجش میزان  آسیبپذیریها ، همچنین متدهای ریسک داشته باشند. SANS(ICS410)اکثرمباحث امنیتی را در بر میگیرد. برای آن دسته از علاقمندان به ورورد به این حوزه که با مفاهیم  شبکه و امنیت شناخت ندارند گذراندن دوره تخصصی شرکت CompTIAپیشنهاد می شود .