گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  Introduction to Backup & Recovery

  تماس برای قیمت

  در این دوره دانش مبانی  از معماری پشتیبان گیری و بازیابی را فرا خواهید گرفت. این دوره شرکت کنندگان را با یک پایگاه جامع در زیرساخت پشتیبان گیری و بازیابی فراهم می کند. دوره تمرکز بر مفاهیم و فن آوری های مورد استفاده در محیط پشتیبان گیری و بازیابی است. شرکت کنندگان در مورد تئوری پشتیبان گیری و بازیابی، از جمله روش های پشتیبان گیری ، برنامه ریزی و اصطلاحات کلیدی یاد می گیرند. این دوره شامل موضوعاتی در مورد چگونگی کارکرد فناوری های ذخیره سازی و نحوه استفاده از ویژگی های آن مانند تکرار و عکس های فوری برای پشتیبان گیری می باشد.

  در این دوره دانش مبانی  از معماری پشتیبان گیری و بازیابی را فرا خواهید گرفت. این دوره شرکت کنندگان را با یک پایگاه جامع در زیرساخت پشتیبان گیری و بازیابی فراهم می کند. دوره تمرکز بر مفاهیم و فن آوری های مورد استفاده در محیط پشتیبان گیری و بازیابی است. شرکت کنندگان در مورد تئوری پشتیبان گیری و بازیابی، از جمله روش های پشتیبان گیری ، برنامه ریزی و اصطلاحات کلیدی یاد می گیرند. این دوره شامل موضوعاتی در مورد چگونگی کارکرد فناوری های ذخیره سازی و نحوه استفاده از ویژگی های آن مانند تکرار و عکس های فوری برای پشتیبان گیری می باشد.