گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  Introduction to Radio Concepts

  تماس برای قیمت

  در این دوره، مفاهیم اصول رادیویی با مقدمه و مرور طیف الکترومغناطیسی، با تمرکز اصلی بر ارتباطات رادیویی معرفی می شود. این دوره ضمن تمرکز بر آنتنهایی که در سیستم های ارتباطی رادیویی استفاده می شود، مفاهیم پایه ارتباطات رادیویی را تشریح کرده و سپس تکنیک های استفاده شده در Modulation، Duplexing و Multiplexing  را  تشریح می نماید..

  در این دوره، مفاهیم اصول رادیویی با مقدمه و مرور طیف الکترومغناطیسی، با تمرکز اصلی بر ارتباطات رادیویی معرفی می شود. این دوره ضمن تمرکز بر آنتنهایی که در سیستم های ارتباطی رادیویی استفاده می شود، مفاهیم پایه ارتباطات رادیویی را تشریح کرده و سپس تکنیک های استفاده شده در Modulation، Duplexing و Multiplexing  را  تشریح می نماید..