گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  SEC 503: Intrusion Detection In-Depth

  تماس برای قیمت

  طی این دوره مهارت‌های لازم جهت شناسایی حملات و محافظت از شبکه سازمان آموزش داده خواهد شد.با مفاهیم و تئوریTCP/IP و پروتکل‌های پرکاربرد لایهApplicatin مانند HTTP آشنا خواهید شد در نتیجه خواهید توانست به صورت هوشمندانه ترافیک شبکه را تحلیل کرده و نشانه‌های نفوذ و حمله را شناسایی نمایند و کار با ابزارهای متن باز مانند tcpdump، Wireshark، Snort و Bro جهت یادگیری کاربردی مفاهیم ارائه شده آشنا خواهید شد.

   اهداف دوره :

  شناخت مفاهیم و اصول آنالیز ترافیک

  پروتکل‌های لایهApplication و شیوه تحلیل ترافیک آن‌ها

  روش کار با سامانه‌های تشخیص نفوذ متن باز مانند Bro و Snort

  شناخت پروتکل‌های پرکاربرد شبکه و شیوه فارنزیک آن‌ها

  روش تنظیم و بهینه‌سازیIDS

  آشنایی با  چالش‌های استفاده از IDS و ارائه راهکارهای متناسب

  طی این دوره مهارت‌های لازم جهت شناسایی حملات و محافظت از شبکه سازمان آموزش داده خواهد شد.با مفاهیم و تئوریTCP/IP و پروتکل‌های پرکاربرد لایهApplicatin مانند HTTP آشنا خواهید شد در نتیجه خواهید توانست به صورت هوشمندانه ترافیک شبکه را تحلیل کرده و نشانه‌های نفوذ و حمله را شناسایی نمایند و کار با ابزارهای متن باز مانند tcpdump، Wireshark، Snort و Bro جهت یادگیری کاربردی مفاهیم ارائه شده آشنا خواهید شد.

   اهداف دوره :

  شناخت مفاهیم و اصول آنالیز ترافیک

  پروتکل‌های لایهApplication و شیوه تحلیل ترافیک آن‌ها

  روش کار با سامانه‌های تشخیص نفوذ متن باز مانند Bro و Snort

  شناخت پروتکل‌های پرکاربرد شبکه و شیوه فارنزیک آن‌ها

  روش تنظیم و بهینه‌سازیIDS

  آشنایی با  چالش‌های استفاده از IDS و ارائه راهکارهای متناسب