گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  IOS Pentest

  تماس برای قیمت

  با توجه به رشد روزافزون تلفن های هوشمند و گستردگی  دلایل استفاده ازتلفن همراه و کاربردهای آن در زندگی امروزی، و نیز با توجه به این مسئله که هرچه تکنولوژی پیشرفت کند، تهدیدات نشت اطلاعاتی و به خطر افتادن حریم خصوصی از طریق موبایل ها بیشتر خواهد شد. این  به افراد مهارت  تست نفوذ سیستم عامل موبایل های مختلف، روش های نفوذ به سیستم عامل IOS و ایجاد امنیت برروی موبایل ها را می دهد

  با توجه به رشد روزافزون تلفن های هوشمند و گستردگی  دلایل استفاده ازتلفن همراه و کاربردهای آن در زندگی امروزی، و نیز با توجه به این مسئله که هرچه تکنولوژی پیشرفت کند، تهدیدات نشت اطلاعاتی و به خطر افتادن حریم خصوصی از طریق موبایل ها بیشتر خواهد شد. این  به افراد مهارت  تست نفوذ سیستم عامل موبایل های مختلف، روش های نفوذ به سیستم عامل IOS و ایجاد امنیت برروی موبایل ها را می دهد