گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  IoT - Advance

  تماس برای قیمت

  این دوره برای مهندسین و مدیرانی که در صنایع هوشمندسازی مشغول به فعالیت هستند و یا افرادی که مایل به یادگیری سیستمها و پروتوکلهای هوشمند IoT میباشند، ارایه خواهد شد.

  این دوره برای مهندسین و مدیرانی که در صنایع هوشمندسازی مشغول به فعالیت هستند و یا افرادی که مایل به یادگیری سیستمها و پروتوکلهای هوشمند IoT میباشند، ارایه خواهد شد.