گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  IoT Pentest

  تماس برای قیمت
  • اجرای  2 سناریو عملی جهت تست نفوذ بر روی تجهیزات IoT
  • دوره آموزشی تست نفوذ اینترنت چیزها به صورت فنی است لذا این دوره در سطوح مدیران غیر فنی توصیه نمیشود.
  • دوره آموزشی با عنوانIOT PENTEST  برای کارشناسان تست نفوذ مناسب است.
  •   این دوره تخصصی برای بخش فنی ارائه دهندگان سرویس های اینترنت اشیا میتواند ضروری باشد.
  • سطح برگزاری دوره تخصصی در سطح بین الملل و به صورت سناریو محور میباشد.
  • در صورت نياز ارائه به سازمان در رديف شغليIoT، ميتوانيد درخواست خود را ارسال بفرماييد. تاييديه گذراندن دوره به سازمان درخواست كننده مستقيما ارسال خواهد شد.
  • تجهیرات : لپ تاپ - فلش مموری حداقل 4 گیگابایت

   

  اهداف دوره:

  توسعه و تقويت امنيت اينترنت اشيا در كشور در راستای پيش نويس برنامه راهبردي  فضاي مجازي جمهوري اسلامي ايران در افق ٨ ساله ۱۴۰۴ -۱۳۹۷و سند الزامات حاکم بر اینترنت اشیا در شبکه ملی اطلاعات

  • اجرای  2 سناریو عملی جهت تست نفوذ بر روی تجهیزات IoT
  • دوره آموزشی تست نفوذ اینترنت چیزها به صورت فنی است لذا این دوره در سطوح مدیران غیر فنی توصیه نمیشود.
  • دوره آموزشی با عنوانIOT PENTEST  برای کارشناسان تست نفوذ مناسب است.
  •   این دوره تخصصی برای بخش فنی ارائه دهندگان سرویس های اینترنت اشیا میتواند ضروری باشد.
  • سطح برگزاری دوره تخصصی در سطح بین الملل و به صورت سناریو محور میباشد.
  • در صورت نياز ارائه به سازمان در رديف شغليIoT، ميتوانيد درخواست خود را ارسال بفرماييد. تاييديه گذراندن دوره به سازمان درخواست كننده مستقيما ارسال خواهد شد.
  • تجهیرات : لپ تاپ - فلش مموری حداقل 4 گیگابایت

   

  اهداف دوره:

  توسعه و تقويت امنيت اينترنت اشيا در كشور در راستای پيش نويس برنامه راهبردي  فضاي مجازي جمهوري اسلامي ايران در افق ٨ ساله ۱۴۰۴ -۱۳۹۷و سند الزامات حاکم بر اینترنت اشیا در شبکه ملی اطلاعات