گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  ITIL

  تماس برای قیمت

  معرفی  دوره

  در محیط های پویای کسب کار  امروز، IT بعنوان هسته مرکزی هر کسب و کار شناخته می شود. این هسته مرکزی طی سال های اخیر با رشد تکنولوژی و اتوماسین های مختلف، دست خوش تغییرات بنیادی شده است و ارائه خدمات به مشتریان IT بعنوان یک رکن کسب و کارها شناخته می شود. دورهITIL 4 Foundation  برای شرکت کنندگان در آن مفاهیم اصلی ITIL 4 را ارائه می دهد. این دوره کمک می کند با اصول هفت گانه ITIL 4 آشنا شوید و نشان می دهد که چگونه می توانند در بهبود کار فردی یا سازمانی موثر باشند.

   

  محتوای دوره

  این یک دوره دو روزه (16 ساعت) می باشد که در آن:

  •  ارائه دوره بر اساس Courseware و سیلابس تعریف شده شرکت AXELOS می باشد.
  •  سئوالات نمونه آزمون اصلی (80 سئوال) که طی دوره بررسی و پاسخ داده خواهد شد.

  ماژول های دوره

  دوره شامل ماژول های زیر است، هر چند محدود به آنها نیز نمی باشد و مطالب تکمیل تر توسط مربی ارائه خواهد شد:

  •  Overview of ITIL
  •  Key concept of Service Management
  •  Four dimensions
  •  Service Value System (SVS)                     
  •  Service Value Chain
  •  ITIL guiding principles
  •  ITIL Practices

  اهداف آموزشی

  در پایان دوره شما با موارد زیر آشنا خواهید شد:

  •  مفاهیم کلیدی ITIL service management
  •  چگونه ITIL guiding principles می توانند به یک سازمان کمک کنند در اتخاذ (Adopt)  و انطباق (Adapt)  با ITIL service management
  •  چهار بعد ITIL service management
  •  هدف و اجزای سیستم های ارزش سرویس (Service value systems) یا SVS  و فعالیت های مربوط به زنجیره ارزش سرویس (Service value chain)  و نحوه ارتباط این دو با هم

  معرفی  دوره

  در محیط های پویای کسب کار  امروز، IT بعنوان هسته مرکزی هر کسب و کار شناخته می شود. این هسته مرکزی طی سال های اخیر با رشد تکنولوژی و اتوماسین های مختلف، دست خوش تغییرات بنیادی شده است و ارائه خدمات به مشتریان IT بعنوان یک رکن کسب و کارها شناخته می شود. دورهITIL 4 Foundation  برای شرکت کنندگان در آن مفاهیم اصلی ITIL 4 را ارائه می دهد. این دوره کمک می کند با اصول هفت گانه ITIL 4 آشنا شوید و نشان می دهد که چگونه می توانند در بهبود کار فردی یا سازمانی موثر باشند.

   

  محتوای دوره

  این یک دوره دو روزه (16 ساعت) می باشد که در آن:

  •  ارائه دوره بر اساس Courseware و سیلابس تعریف شده شرکت AXELOS می باشد.
  •  سئوالات نمونه آزمون اصلی (80 سئوال) که طی دوره بررسی و پاسخ داده خواهد شد.

  ماژول های دوره

  دوره شامل ماژول های زیر است، هر چند محدود به آنها نیز نمی باشد و مطالب تکمیل تر توسط مربی ارائه خواهد شد:

  •  Overview of ITIL
  •  Key concept of Service Management
  •  Four dimensions
  •  Service Value System (SVS)                     
  •  Service Value Chain
  •  ITIL guiding principles
  •  ITIL Practices

  اهداف آموزشی

  در پایان دوره شما با موارد زیر آشنا خواهید شد:

  •  مفاهیم کلیدی ITIL service management
  •  چگونه ITIL guiding principles می توانند به یک سازمان کمک کنند در اتخاذ (Adopt)  و انطباق (Adapt)  با ITIL service management
  •  چهار بعد ITIL service management
  •  هدف و اجزای سیستم های ارزش سرویس (Service value systems) یا SVS  و فعالیت های مربوط به زنجیره ارزش سرویس (Service value chain)  و نحوه ارتباط این دو با هم