گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  IWAN

  تماس برای قیمت
  فروشنده: sisco

  امروزه استفاده بهینه از پهنای باند، پیاده سازی Traffic Engineering در سطح Enterprise، ایجاد روتینگ مبتنی بر سرویس، مدیریت هماهنگ و یکسان لینک های WAN در سطح شعب و پیاده سازی SDN، به بزرگترین چالش های مدیران شبکه تبدیل شده اند. ارتباط تنگاتنگ توسعه IT سازمان و نیاز به افزایش پهنای باند باعث گردیده بسیاری از سازمان ها علیرغم وجود خطوط ارتباطی Backup و اتصال هم زمان به چندین Service Provider ناچار به ارتقاء سرویس دیتای مخابرات خود گردند که مشکلات مربوط کاستی های مخابرات در تخصیص امکانات، هزینه های بالای پهنای باند و در نهایت رفتار متفاوت سرویس های سازمانی نظیر (Voice، Video و دیتا) در مواجهه با کمبود پهنای باند، مدیریت و نگهداری شبکه‌های WAN سازمانی همراه با هزینه‌های سنگین و پیچیدگی‌های زیاد کرده است.

  فناوری SD-WAN می‌تواند ضمن استفاده بهینه از منابع شبکه و کنترل هوشمند مسیریابی این شبکه‌ها تا حدود زیادی این شرایط را تغییر دهد. این فناوری در سال 2014 مطرح شده است، ولی در سال 2015 یک رویکرد غالب در صنعت شبکه به شمار می‌رود. SD-WAN می‌تواند جایگزینی سریع برای SDN باشد و در کوتاه‌م ترین مدت با کم‌ترین هزینه نیازهای آینده سازمان را پاسخ دهد.

  دوره Cisco Intelligent WAN Essentials (IWAN-ESS) با بهره گیری از لابراتور و به صورت مفهمومی و عملی به انتقال مفاهیم ضروری راهکار IWAN می پردازد. در این دوره به تکنولوژی هایی نظیر Dynamic Multipoint VPN (DMVPN)، IP Security (IPsec) tunnel protection،  routing protocol design (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol [EIGRP] and internal Border Gateway Protocol [iBGP]) و در نهایت Performance Routing (PfR) به عنوان پایه های اصلی تشکیل دهنده Cisco IWAN پرداخته می شود.

   

  امروزه استفاده بهینه از پهنای باند، پیاده سازی Traffic Engineering در سطح Enterprise، ایجاد روتینگ مبتنی بر سرویس، مدیریت هماهنگ و یکسان لینک های WAN در سطح شعب و پیاده سازی SDN، به بزرگترین چالش های مدیران شبکه تبدیل شده اند. ارتباط تنگاتنگ توسعه IT سازمان و نیاز به افزایش پهنای باند باعث گردیده بسیاری از سازمان ها علیرغم وجود خطوط ارتباطی Backup و اتصال هم زمان به چندین Service Provider ناچار به ارتقاء سرویس دیتای مخابرات خود گردند که مشکلات مربوط کاستی های مخابرات در تخصیص امکانات، هزینه های بالای پهنای باند و در نهایت رفتار متفاوت سرویس های سازمانی نظیر (Voice، Video و دیتا) در مواجهه با کمبود پهنای باند، مدیریت و نگهداری شبکه‌های WAN سازمانی همراه با هزینه‌های سنگین و پیچیدگی‌های زیاد کرده است.

  فناوری SD-WAN می‌تواند ضمن استفاده بهینه از منابع شبکه و کنترل هوشمند مسیریابی این شبکه‌ها تا حدود زیادی این شرایط را تغییر دهد. این فناوری در سال 2014 مطرح شده است، ولی در سال 2015 یک رویکرد غالب در صنعت شبکه به شمار می‌رود. SD-WAN می‌تواند جایگزینی سریع برای SDN باشد و در کوتاه‌م ترین مدت با کم‌ترین هزینه نیازهای آینده سازمان را پاسخ دهد.

  دوره Cisco Intelligent WAN Essentials (IWAN-ESS) با بهره گیری از لابراتور و به صورت مفهمومی و عملی به انتقال مفاهیم ضروری راهکار IWAN می پردازد. در این دوره به تکنولوژی هایی نظیر Dynamic Multipoint VPN (DMVPN)، IP Security (IPsec) tunnel protection،  routing protocol design (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol [EIGRP] and internal Border Gateway Protocol [iBGP]) و در نهایت Performance Routing (PfR) به عنوان پایه های اصلی تشکیل دهنده Cisco IWAN پرداخته می شود.