گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  LPIC-1

  تماس برای قیمت
  فروشنده: Linux
  این دوره با هدف ایجاد توانایی در زمینه کاربری سیستم عامل لینوکس می باشد، شیوه آموزش به نحوی میباشد که فرد در پایان دوره توانایی کار با شل(محیط متنی) تمامی نسخه های مختلف سیستم عامل لینوکس را خواهد داشت و آماده ورود به دوره های تخصصی این سیستم عامل می شود. در این دوره با اسکریپت نویسی در لینوکس، نحوه نصب لینوکس و برنامه ها، ایجاد، حذف و ویرایش فایل ها و مدیریت های محدود تحت سیسم عامل لینوکس آشنا خواهید شد.
  اهداف دوره
  شناخت با سیستم عامل لینوکس
  آموزش دستورات اولیه لینوکس
  آشنایی با فایل سیستم‌ها و ساختار آن‌ها
  توانایی روش و خاموش کردن سیستم عامل
  ایجاد، ویرایش و حذف،  کاربر و گروه کاربری
  ایجاد ویرایش و حذف، اسناد متنی
  این دوره با هدف ایجاد توانایی در زمینه کاربری سیستم عامل لینوکس می باشد، شیوه آموزش به نحوی میباشد که فرد در پایان دوره توانایی کار با شل(محیط متنی) تمامی نسخه های مختلف سیستم عامل لینوکس را خواهد داشت و آماده ورود به دوره های تخصصی این سیستم عامل می شود. در این دوره با اسکریپت نویسی در لینوکس، نحوه نصب لینوکس و برنامه ها، ایجاد، حذف و ویرایش فایل ها و مدیریت های محدود تحت سیسم عامل لینوکس آشنا خواهید شد.
  اهداف دوره
  شناخت با سیستم عامل لینوکس
  آموزش دستورات اولیه لینوکس
  آشنایی با فایل سیستم‌ها و ساختار آن‌ها
  توانایی روش و خاموش کردن سیستم عامل
  ایجاد، ویرایش و حذف،  کاربر و گروه کاربری
  ایجاد ویرایش و حذف، اسناد متنی