گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  HPE OneView Administration

  تماس برای قیمت

  HPE OneView یک پلت فرم مدیریت یکپارچه است که به طور خودکار وظایف ساده سازی فرآیندها را ارائه می کند که تمام مدیریت چرخه حیات را برای زیرساخت های Composable HPE ارائه می دهد. HPE OneView   نرم افزار تعریف شده را در سراسر شرکت فراهم می کند.

  HPE OneView یک پلت فرم مدیریت یکپارچه است که به طور خودکار وظایف ساده سازی فرآیندها را ارائه می کند که تمام مدیریت چرخه حیات را برای زیرساخت های Composable HPE ارائه می دهد. HPE OneView   نرم افزار تعریف شده را در سراسر شرکت فراهم می کند.