گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  Managing HP Storage Work Enterprise Virtual Array

  تماس برای قیمت
  فروشنده: Hewlett Packard

   

  این دور توسط  شرکت HP برای افرادی که می خواهند دیتا سنتر را مدیریت کنند.
  اهدف دوره:
  • معرفی  خوصصیات  راه حل EVA
  • معرفی  و توضیح  ویژگی ها و توابع HSV controllers و محیط هارد دیسک
  • معرفی اصطلاحات و مفاهیم اصلی وابسته به EVA و مجازی سازی هارد ها
  • امور پیکربندی سیستم ذخیره سازی (هارد) با Command View EVA
  • مفاهیم و ویژگی ها تکرارمحلی EVA ((EVA local replication capabilities and Concepts
  • معرفی ویژگی ها  و مفاهیم  Business of Copy EVA
  • معرفی مفاهیم و قابلیت های Continuous Access EVA (at a high-level)
  • اجرا و نصب و پیاده سازی   Replication Solutions Manager GUI and agents.
  • شرح چگونگی استفاده از  Utility Storage System Scripting
  • آشنایی با  چگونگی مدیریت و  نظارت EVA  از طریق logs و tools

   

   

  این دور توسط  شرکت HP برای افرادی که می خواهند دیتا سنتر را مدیریت کنند.
  اهدف دوره:
  • معرفی  خوصصیات  راه حل EVA
  • معرفی  و توضیح  ویژگی ها و توابع HSV controllers و محیط هارد دیسک
  • معرفی اصطلاحات و مفاهیم اصلی وابسته به EVA و مجازی سازی هارد ها
  • امور پیکربندی سیستم ذخیره سازی (هارد) با Command View EVA
  • مفاهیم و ویژگی ها تکرارمحلی EVA ((EVA local replication capabilities and Concepts
  • معرفی ویژگی ها  و مفاهیم  Business of Copy EVA
  • معرفی مفاهیم و قابلیت های Continuous Access EVA (at a high-level)
  • اجرا و نصب و پیاده سازی   Replication Solutions Manager GUI and agents.
  • شرح چگونگی استفاده از  Utility Storage System Scripting
  • آشنایی با  چگونگی مدیریت و  نظارت EVA  از طریق logs و tools