گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  Managing HPE 3PAR StoreServ

  تماس برای قیمت
  فروشنده: Hewlett Packard

   

   

   

   

  دوره آموزشی HPE 3PAR   به (سری 20000، 8000 و 7000) و معماری آنان می‌پردازد و برای  آشنا شدن Admin ها با ساختار درونی خانوادهHPE 3PAR array   می‌گردد.

   

   

   

   

   

   

   

  دوره آموزشی HPE 3PAR   به (سری 20000، 8000 و 7000) و معماری آنان می‌پردازد و برای  آشنا شدن Admin ها با ساختار درونی خانوادهHPE 3PAR array   می‌گردد.

   

   

   

  مشخصات محصول
  پیشنیاز

   

   

  آشنایی با تجهیزات hp

   

   

  سرفصل دوره

   

   

  1. HP 3PAR Solution

  2. T Series/F Series/V Series Hardware

  3. 7200/7400 Hardware

  4. Management Console GUI and CLI

  5. Storage Concepts and Terminology

  6. Storage Configuration

  7. Host Connectivity and Storage Allocation

  8. Autonomic Groups: Host Sets and Volume Sets

  9. Dynamic Optimization DO

  10. Space Management/Thin Technologies

  11. Virtual Copy VC

  12. Virtual Domains

  13. Remote Copy RC

  14. System Reporter

  14. Adaptive Optimization AO

  15. Best Practices: Performance, Cost, and Availability