گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  Microsoft Exchange

  تماس برای قیمت
  فروشنده: microsoft

  در این دوره به دانش پذیر مدیریت و پشتیبانی Exchange Server 2016 آموزش می دهند. دانش پذیر نحوه نصب Exchange Server 2016 و نحوه پیکربندی و مدیریت محیط Exchange Server را یاد خواهند گرفت. این دوره نحوه مدیریت ایمیل گیرندگان و پوشه های عمومی را شامل می شود، از جمله نحوه انجام عملیات انبوه با استفاده از Exchange Management Shell.
  دانش پذیر همچنین نحوه مدیریت ارتباطات مشتری، انتقال پیام و بهداشت، نحوه پیاده سازی و مدیریت استقرار در دسترس Exchange Server ها و نحوه پیاده سازی پشتیبان گیری و راه حل های بازیابی فاجعه را یاد خواهند گرفت.
  این دوره همچنین به دانشآموزان نحوه نگهداری و نظارت بر استقرار Exchange Server 2016 را آموزش می دهد. علاوه بر این، دانش آموزان نحوه اداره Exchange Online را در یک برنامه Office 365 یاد خواهند گرفت.

   

  در این دوره به دانش پذیر مدیریت و پشتیبانی Exchange Server 2016 آموزش می دهند. دانش پذیر نحوه نصب Exchange Server 2016 و نحوه پیکربندی و مدیریت محیط Exchange Server را یاد خواهند گرفت. این دوره نحوه مدیریت ایمیل گیرندگان و پوشه های عمومی را شامل می شود، از جمله نحوه انجام عملیات انبوه با استفاده از Exchange Management Shell.
  دانش پذیر همچنین نحوه مدیریت ارتباطات مشتری، انتقال پیام و بهداشت، نحوه پیاده سازی و مدیریت استقرار در دسترس Exchange Server ها و نحوه پیاده سازی پشتیبان گیری و راه حل های بازیابی فاجعه را یاد خواهند گرفت.
  این دوره همچنین به دانشآموزان نحوه نگهداری و نظارت بر استقرار Exchange Server 2016 را آموزش می دهد. علاوه بر این، دانش آموزان نحوه اداره Exchange Online را در یک برنامه Office 365 یاد خواهند گرفت.