گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  Microsoft Lync Server

  تماس برای قیمت
  فروشنده: microsoft
  این دوره  Lyncرا  شرکت مایکروسافت ایجاد و معرفی کرده . در پایان  این دوره با مفاهیم، راهکارها و مراحل عیب یابی نرم افزار Lync  در شبکه های مایکروسافت آشنا می شوند.
  اهداف دوره عبارت اند از:
  شناخت  تعاریف استاندارد Real Time Communication
  شناخت شیوه  راه اندازی Lync Server
  شناخت  شیوه عیب یابی Lync Server
  این دوره  Lyncرا  شرکت مایکروسافت ایجاد و معرفی کرده . در پایان  این دوره با مفاهیم، راهکارها و مراحل عیب یابی نرم افزار Lync  در شبکه های مایکروسافت آشنا می شوند.
  اهداف دوره عبارت اند از:
  شناخت  تعاریف استاندارد Real Time Communication
  شناخت شیوه  راه اندازی Lync Server
  شناخت  شیوه عیب یابی Lync Server