گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  Microsoft Private Cloud

  تماس برای قیمت
  فروشنده: microsoft

  آموزش تخصصی پیاده سازی Microsoft Private Cloud جهت آموزش کارشناسان و مدیران شبکه طراحی شده است،  Private Cloud نوع  ویژه ای از رایانش ابری یا همان Cloud Computing  است که  منطقه ای از Cloud  می باشد  که اختصاصی بود  و از این جهت می توان  امن بودن آن را به نصب تظمین کرد زیر فقط  افراد  تعیین شده  می توانند در آن فعالیت نمایند  و از سرویس های موجود   استفاده کنند.

  Private Cloud می تواند سرعت و دقت محاسبه را به عنوان  یکی از سرویس های خود  در فضای خصوصی و مجازی ایجاد شده  به وسیله استفاده صحیح از منابع حقیقی سیستم، سرویس دهی کند.

   ویژه های برتر  Private Cloud :

   فضای اختصاصی  و ضریب امنیتی بالا: Public Cloud  ها  فقط  درصد مشخصی از امنیت را می توانند فراهم کنند ، اما  Private Cloud به وسیله  از شیوه های ویژه  مثل  ااستفاده از منابع  تفکیک شده و دسترس پذیری  محدود شده و استفاده  از فایروال  می شود  ضریب  امنیت و اختصاصی بودن  را تا اندازه قابل قبولی افزایش داد.

   * Private Cloud فقط  در اختیار یک مجموعه می باشد که از دسترسی تمام و کمال  به منابع برخوردار هستن  و در نتیجه  تنظیمات و مدیریت آن آسانتر  می باشد.

  * اجرای Private Cloud باعث می شود که  فراهم نمودن  منابع به مجموعه  را به وسیله   اطمینان از این که قابلیت های منابع اختصاص داده شده به یک دپارتمان به خصوص  به صورت مستقیم

  و با  انعطاف پذیری بالا  فراهم می باشد - البته  در Private Cloud ، قسمت  مدیریت و نگهداری هزینه ها به سبب  این مسئله که خود دپارتمان فناوری اطلاعات  مجموعه  وظیفه  مدیریت و اجرای  Cloud را بر عهده دارد هزینه ها کاهش می یابد

   * با توجه به آن که سرورها و فضای ذخیره سازی  اختصاص داده شده به Private Cloud از منابع مختلفی به صورت همزمان استفاده می کنند.  در نتیجه  دارای  اطمینان به مراتب بیشتری  در زمان  رخداد  مشکلات سخت افزاری است . به علاوه درسته   Cloud توسط شرکت دیگری   تامین می شود ولی مجموعه  خود می تواند از حد اکثر امنیت  تعریف شده در زیرساخت دیتاسنتر استفاده کنند

  آموزش تخصصی پیاده سازی Microsoft Private Cloud جهت آموزش کارشناسان و مدیران شبکه طراحی شده است،  Private Cloud نوع  ویژه ای از رایانش ابری یا همان Cloud Computing  است که  منطقه ای از Cloud  می باشد  که اختصاصی بود  و از این جهت می توان  امن بودن آن را به نصب تظمین کرد زیر فقط  افراد  تعیین شده  می توانند در آن فعالیت نمایند  و از سرویس های موجود   استفاده کنند.

  Private Cloud می تواند سرعت و دقت محاسبه را به عنوان  یکی از سرویس های خود  در فضای خصوصی و مجازی ایجاد شده  به وسیله استفاده صحیح از منابع حقیقی سیستم، سرویس دهی کند.

   ویژه های برتر  Private Cloud :

   فضای اختصاصی  و ضریب امنیتی بالا: Public Cloud  ها  فقط  درصد مشخصی از امنیت را می توانند فراهم کنند ، اما  Private Cloud به وسیله  از شیوه های ویژه  مثل  ااستفاده از منابع  تفکیک شده و دسترس پذیری  محدود شده و استفاده  از فایروال  می شود  ضریب  امنیت و اختصاصی بودن  را تا اندازه قابل قبولی افزایش داد.

   * Private Cloud فقط  در اختیار یک مجموعه می باشد که از دسترسی تمام و کمال  به منابع برخوردار هستن  و در نتیجه  تنظیمات و مدیریت آن آسانتر  می باشد.

  * اجرای Private Cloud باعث می شود که  فراهم نمودن  منابع به مجموعه  را به وسیله   اطمینان از این که قابلیت های منابع اختصاص داده شده به یک دپارتمان به خصوص  به صورت مستقیم

  و با  انعطاف پذیری بالا  فراهم می باشد - البته  در Private Cloud ، قسمت  مدیریت و نگهداری هزینه ها به سبب  این مسئله که خود دپارتمان فناوری اطلاعات  مجموعه  وظیفه  مدیریت و اجرای  Cloud را بر عهده دارد هزینه ها کاهش می یابد

   * با توجه به آن که سرورها و فضای ذخیره سازی  اختصاص داده شده به Private Cloud از منابع مختلفی به صورت همزمان استفاده می کنند.  در نتیجه  دارای  اطمینان به مراتب بیشتری  در زمان  رخداد  مشکلات سخت افزاری است . به علاوه درسته   Cloud توسط شرکت دیگری   تامین می شود ولی مجموعه  خود می تواند از حد اکثر امنیت  تعریف شده در زیرساخت دیتاسنتر استفاده کنند