گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  Microsoft SQL Server

  تماس برای قیمت
  فروشنده: microsoft
   عملیات پردازش مربوط به داده ها باید ذخیره و بازیابی شود. بانک های اطلاعاتی وظیفه نگهداری تمامی  داده های یک سازمان بر عهده دارد.
    SQL Server   یکی از ابزار های کاربردی  این حوزه محسوب می شود، از ویژگی های مشابه با سایر نرم افزار های ایجاد و پیاده سازی پایگاه های داده برخوردار است، به علاوه اینکه ویژگی های منحصر به فردی نیز دارد. برخی از این ویژگی های خاص آن به دلیل  و سازگاری کامل آن با سیستم های  عامل سرور متداول است SQL Server ویژگی های  بسیاری در زمینه  ذخیره سازی و پردازش داده ها دارد.
  مباحث آـموزشی  این دوره به نحوه  طراحی و پیاده سازی پایگاه های داده با استفاده از نرم افزار Microsoft SQL Server پرداخته می شود.
   عملیات پردازش مربوط به داده ها باید ذخیره و بازیابی شود. بانک های اطلاعاتی وظیفه نگهداری تمامی  داده های یک سازمان بر عهده دارد.
    SQL Server   یکی از ابزار های کاربردی  این حوزه محسوب می شود، از ویژگی های مشابه با سایر نرم افزار های ایجاد و پیاده سازی پایگاه های داده برخوردار است، به علاوه اینکه ویژگی های منحصر به فردی نیز دارد. برخی از این ویژگی های خاص آن به دلیل  و سازگاری کامل آن با سیستم های  عامل سرور متداول است SQL Server ویژگی های  بسیاری در زمینه  ذخیره سازی و پردازش داده ها دارد.
  مباحث آـموزشی  این دوره به نحوه  طراحی و پیاده سازی پایگاه های داده با استفاده از نرم افزار Microsoft SQL Server پرداخته می شود.