گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  Microsoft Virtual Machine Manager

  تماس برای قیمت
  فروشنده: microsoft

    Virtual Machine Manager شرکت مایکروسافت یا همان  VMM کارشناسان و مدیران شبکه  را همراهی می نماید  که Hostهای مجازی‌سازی، کلاسترهای تشکیل شده از Hostها و سایر منابع  زیرساختی که برای ساخت و پیاده‌ سازی شبکه های مجازی استفاده می شوند را مانیتور نمایند

    Virtual Machine Manager شرکت مایکروسافت یا همان  VMM کارشناسان و مدیران شبکه  را همراهی می نماید  که Hostهای مجازی‌سازی، کلاسترهای تشکیل شده از Hostها و سایر منابع  زیرساختی که برای ساخت و پیاده‌ سازی شبکه های مجازی استفاده می شوند را مانیتور نمایند