گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  MTCINE

  تماس برای قیمت
  فروشنده: MicroTik

  تمرکز دوره آموزش MTCINE بر مطالب و پیکربندی های مربوط به پروتکل BGP ،MPLS و VPLS در میکروتیک می باشد

   در پایان دوره MTCINE دانشجویان قادر به راه اندازی سرویس های مورد نیاز برای مراکز Service Provider ،ISP و ... خواهند بود. در دوره MTCINE افراد با قراردادن روتر میکروتیک در شبکه های گسترده آشنا می شوتد و پیکربندی BGP ,MPLS را بر روی روتر میکروتیک فرا می گیرند. در پایان دوره MTCINE دانشجویان قادر به راه اندازی سرویس های مورد نیاز برای مراکز Service Provider ،ISP و … خواهند بود.

  اهداف دوره

  شناخت انواع پروتکل های روتینگ

  توانایی حرفه ای برایپیکربندی پروتکل های BGP ، MPLS و VPLS

  شناخت شیوه مدیریت  پهنای باند با پروتکل های BGP ، MPLS و VPLS

  شناخت انواع سیناریوهای قابل اجرا در مراکز ارائه خدمات  و ....

  تمرکز دوره آموزش MTCINE بر مطالب و پیکربندی های مربوط به پروتکل BGP ،MPLS و VPLS در میکروتیک می باشد

   در پایان دوره MTCINE دانشجویان قادر به راه اندازی سرویس های مورد نیاز برای مراکز Service Provider ،ISP و ... خواهند بود. در دوره MTCINE افراد با قراردادن روتر میکروتیک در شبکه های گسترده آشنا می شوتد و پیکربندی BGP ,MPLS را بر روی روتر میکروتیک فرا می گیرند. در پایان دوره MTCINE دانشجویان قادر به راه اندازی سرویس های مورد نیاز برای مراکز Service Provider ،ISP و … خواهند بود.

  اهداف دوره

  شناخت انواع پروتکل های روتینگ

  توانایی حرفه ای برایپیکربندی پروتکل های BGP ، MPLS و VPLS

  شناخت شیوه مدیریت  پهنای باند با پروتکل های BGP ، MPLS و VPLS

  شناخت انواع سیناریوهای قابل اجرا در مراکز ارائه خدمات  و ....