گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  +Network

  تماس برای قیمت
  این دوره  به عنوان آغاز راه برای ورود به دنیای شبکه و امنیت می باشد و تمرکز دارد بر مباحث مربوط  نحوه ایجاد شبکه های کامپیوتری، انواع آن و شیوه تبادل اطلاعات در شبکه های کامپیوتری و نیز آدرس دهی بحث می شود. مطالب این دوره بسیار مهم و حساس بوده و در تمامی دوره های پیشرفته شبکه در حوزه لینوکس، سیسکو، مایکروسافت و ... کاربرد دارد.
   
  اهداف دوره :
  شناخت  تعاریف و مفاهیم اولیه شبکه های کامپیوتری
  شناخت پروتکل های شبکه
  شناخت ادوات شبکه های کامپیوتری
  شناخت اولیه با ویندوز سرور مایکروسافت
  شناخت اولیه با استاندارد های شبکه های بی سیم
  این دوره  به عنوان آغاز راه برای ورود به دنیای شبکه و امنیت می باشد و تمرکز دارد بر مباحث مربوط  نحوه ایجاد شبکه های کامپیوتری، انواع آن و شیوه تبادل اطلاعات در شبکه های کامپیوتری و نیز آدرس دهی بحث می شود. مطالب این دوره بسیار مهم و حساس بوده و در تمامی دوره های پیشرفته شبکه در حوزه لینوکس، سیسکو، مایکروسافت و ... کاربرد دارد.
   
  اهداف دوره :
  شناخت  تعاریف و مفاهیم اولیه شبکه های کامپیوتری
  شناخت پروتکل های شبکه
  شناخت ادوات شبکه های کامپیوتری
  شناخت اولیه با ویندوز سرور مایکروسافت
  شناخت اولیه با استاندارد های شبکه های بی سیم