گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  Nexus 1000v Series Switch

  تماس برای قیمت
  فروشنده: sisco

   در این دوره، شما را با  مولفه های کلیدی و روش های مورد نیاز برای نصب، پیکربندی، مدیریت و عیب سوئیچ   Nexus 7000 آشنا می کند. از طریق آزمایش دستی با استفاده از NX-OSنسخه   6.2 .در نتیجه  شما درک درستی از عملیات  سوئیچ ها، از جمله ویژگی های کلیدی و توابع به دست خواهید آورد

  محتوای آموزش

  1.آشنایی با شاسی و اجزای سوئیچ   Nexus 7000 Switch

  2. ابزار مدیریتی  موجود برای سوئیچ   Nexus 7000 Switch

  3. ابزارهای مدیریت سوئیچ Nexus

  4. پیکربندی توابع سوئیچ   Nexus 7000 Switch  و ویژگی های آن ، از جمله ویژگی های خاص مانند VPC ، FCoE ، FabricPath ، OTV ، LISP ، MPLS ، و امنیت

  5. پیکربندی امنیت و ویژگی های کیفیت خدمات برای سوئچ Nexus 7000 Switch

  6. عیب یابی Nexus 7000 Switch

   در این دوره، شما را با  مولفه های کلیدی و روش های مورد نیاز برای نصب، پیکربندی، مدیریت و عیب سوئیچ   Nexus 7000 آشنا می کند. از طریق آزمایش دستی با استفاده از NX-OSنسخه   6.2 .در نتیجه  شما درک درستی از عملیات  سوئیچ ها، از جمله ویژگی های کلیدی و توابع به دست خواهید آورد

  محتوای آموزش

  1.آشنایی با شاسی و اجزای سوئیچ   Nexus 7000 Switch

  2. ابزار مدیریتی  موجود برای سوئیچ   Nexus 7000 Switch

  3. ابزارهای مدیریت سوئیچ Nexus

  4. پیکربندی توابع سوئیچ   Nexus 7000 Switch  و ویژگی های آن ، از جمله ویژگی های خاص مانند VPC ، FCoE ، FabricPath ، OTV ، LISP ، MPLS ، و امنیت

  5. پیکربندی امنیت و ویژگی های کیفیت خدمات برای سوئچ Nexus 7000 Switch

  6. عیب یابی Nexus 7000 Switch

  برچسب های محصول