گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  NoSQL, MongoDB, Cassandra and HBase Essentials

  تماس برای قیمت

  در دوره آموزشی ملزومات پیاده سازی و استفاده از پایگاه داده های NoSQL ابتدا به بررسی مفاهیم بنیادی و لزوم پیدایش و کاربرد پایگاه داده های NoSQL و سپس به صورت کاربردی به بررسی و آموزش سه پایگاه داده Mongo، Cassandra و HBase پرداخته خواهد شد. هدف این دوره آموزشی ایجاد توانمندی برای شناخت و استفاده از ابزارهای مدیریت و نگهداری داده در پایگاه های داده ای NoSQL یاد شده می باشد.

  در دوره آموزشی ملزومات پیاده سازی و استفاده از پایگاه داده های NoSQL ابتدا به بررسی مفاهیم بنیادی و لزوم پیدایش و کاربرد پایگاه داده های NoSQL و سپس به صورت کاربردی به بررسی و آموزش سه پایگاه داده Mongo، Cassandra و HBase پرداخته خواهد شد. هدف این دوره آموزشی ایجاد توانمندی برای شناخت و استفاده از ابزارهای مدیریت و نگهداری داده در پایگاه های داده ای NoSQL یاد شده می باشد.