گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  ODI_StudentGuide1_2

  تماس برای قیمت
  فروشنده: Oracle

  Oracle Data Integrator یک پلت فرم جامع یکپارچه سازی داده است که تمام نیازهای یکپارچه سازی داده را با حجم و کارایی بالا با استفاده از فرایندهای یکپارچه سازی انجام می‌دهد Oracle Data Integrator برای تیدیل و بارگذاری داده ها از موتورهای RDBMS متفاوتی استفاده می کند و می‌تواند به عنوان ابزار پیاده سازی ETL به منظور طراحی و پیاده سازی انباره داده مورد استفاده قرار گیرد.

  دانشجویان بعد از پایان این دوره یاد می گیرید:

  • از Oracle Data Integrator برای انجام تیدیل داده ها در میان پلت فرم های مختلف استفاده کنید
  • از نقشه های ODI ، روش ها و بسته ها برای انجام انجام تبدیلات داده  ELTطراحی کنید
  • مدیریت منابع ODI و تنظیم امنیت در ODI را انجام دهید
  • یکپارچه سازی داده ها و تبدیل در میان پلت فرم های مختلف را انجام دهید
  • از رابط گرافیکی  ODIبرای تعریف رویه ها ، بسته ها و کارهای ELT استفاده کنید.
  • یک محیط امن و چند کاربره ODI را تنظیم و نگهداری کنید
  • با استفاده از ODI پیاده سازی CDC را انجام دهید

  Oracle Data Integrator یک پلت فرم جامع یکپارچه سازی داده است که تمام نیازهای یکپارچه سازی داده را با حجم و کارایی بالا با استفاده از فرایندهای یکپارچه سازی انجام می‌دهد Oracle Data Integrator برای تیدیل و بارگذاری داده ها از موتورهای RDBMS متفاوتی استفاده می کند و می‌تواند به عنوان ابزار پیاده سازی ETL به منظور طراحی و پیاده سازی انباره داده مورد استفاده قرار گیرد.

  دانشجویان بعد از پایان این دوره یاد می گیرید:

  • از Oracle Data Integrator برای انجام تیدیل داده ها در میان پلت فرم های مختلف استفاده کنید
  • از نقشه های ODI ، روش ها و بسته ها برای انجام انجام تبدیلات داده  ELTطراحی کنید
  • مدیریت منابع ODI و تنظیم امنیت در ODI را انجام دهید
  • یکپارچه سازی داده ها و تبدیل در میان پلت فرم های مختلف را انجام دهید
  • از رابط گرافیکی  ODIبرای تعریف رویه ها ، بسته ها و کارهای ELT استفاده کنید.
  • یک محیط امن و چند کاربره ODI را تنظیم و نگهداری کنید
  • با استفاده از ODI پیاده سازی CDC را انجام دهید