گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  Oracle Admin Workshop I

  تماس برای قیمت
  فروشنده: Oracle

  در اين درس شما به عنوان يک حرفه اي اوراکل کار , اولين گام را به سوي موفقيت بر مي داريد ،اين درس طوري  طراحي شده تا شما بعنوان مدير پايه ي پايگاه داده اوراکل باشيد. چگونه  نصب و نگهداري پايگاه هاي داده اوراکل ، درک مفهومي از معماري پايگاه داده اوراکل و چگونگي ارتباط اجزاي آن با يکديگر ،چگونگي ايجاد پايگاه داده ي عملياتي و مديريت درست ساختار هاي مختلف به شيوه اي موثر و کارآمد از جمله:  نظارت بر عملکرد ، امنيت پايگاه داده ، مديريت کاربران ، و روش تهيه پشتيبان و  بازيابي آن.

  در اين درس شما به عنوان يک حرفه اي اوراکل کار , اولين گام را به سوي موفقيت بر مي داريد ،اين درس طوري  طراحي شده تا شما بعنوان مدير پايه ي پايگاه داده اوراکل باشيد. چگونه  نصب و نگهداري پايگاه هاي داده اوراکل ، درک مفهومي از معماري پايگاه داده اوراکل و چگونگي ارتباط اجزاي آن با يکديگر ،چگونگي ايجاد پايگاه داده ي عملياتي و مديريت درست ساختار هاي مختلف به شيوه اي موثر و کارآمد از جمله:  نظارت بر عملکرد ، امنيت پايگاه داده ، مديريت کاربران ، و روش تهيه پشتيبان و  بازيابي آن.